سیری در اسماء الهی - جلسه بیست و نهم

تاریخ درج: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 286 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:45:17

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- بینهایتی بمعنی فراگیری فقط در اسماء ذاتی خداوند متعال جاری است چون مقابلی ندارند
- اما در اسماء فعل خداوند مثل هادی، کرانه اش تا محیط اسم مقابل آن یعنی مضلّ امتداد دارد
- اسماء فعل نیز از آنجهت که ظهورات بینهایت دارند، بینهایتند
- آنچه از خداوند در ذهن می آوریم، مخلوق ماست نه خالق ما
- در زند...

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و هشتم

تاریخ درج: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 145 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:51:52

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

-اکثر مفاهیم، ذو مراتب و لایه لایه اند
- ذو مراتب بودن مفاهیم، ریشه در ذومراتب بودن عالم اسماء الهی دارد
- شرمندگی و امید به عفو در روزهایی پایانی ماه مبارک رمضان
- خداوند رئوف، ناز همه زشتان عالمَ را خریده است
- افراد به اندازه مراتب ولایت شان، لا خوف علیهم و لا هم یحزنون
- خوف از مقام پرورد...

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و هفتم

تاریخ درج: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 155 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:26:50

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- آیات هبوط حضرت آدم علیه السلام؛ از متشابه ترین متشابهات قرآن
- اصل اولی در آمدن هدایت پیامبران، آمدنِ به سهولت است
- یکی از احتمالات دوران فَترت؛ خالی بودن زمین از پیامبران بنی اسرائیلی
- امتحان سخت بنی اسرائیل با آمدن پیامبر از غیر خودشان
- احتمال دیگر در دوران فترت؛ خالی بودن زمین از هر پی...

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و ششم

تاریخ درج: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 178 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:18:53

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- این حجت های الهی هستند که ما را به سمت خداوند هدایت می کنند، نه صرفاً متون دینی
- حقیقت قرآن در قلب امام است و همان حقیقت است که دستگیری می کند
- از حیث تشریع و دلالت، قرآن ثقل اکبر است، اما از حیث تکوین و ولایت، عترت ثقل اکبر است
- غایب کردن امام از جانب خداوند برای جلوگیری از قتل، قبل از رسیدن حقی...

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و پنجم

تاریخ درج: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 165 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:13

بسم الله الرحمن الرحیم

 آنچه در این جلسه می شنویم:

- امام مثل کعبه است که ما باید دنبالش برویم
- برای زیارت و بهره مندی از اقیانوس امام باید ظرفمان را گسترش بدهیم
- دائم الالتجا بودن به خداوند؛ تنها راه رهایی از سقوط
- اسرار تاخیر جواب سوال از نبأ عظیم:
یک) گسترش ظرفیت ها
دو) ذکر نعماتی که زحمت ما را در سیر الی الله کم می کند
سه) نعمات دنی...

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و چهارم

تاریخ درج: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 167 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:13:38

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

...

شب عمر ساز - جلسه بیست و سوم

تاریخ درج: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 193 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:12:44

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- قَدَر و تقدیر بر خلاف قضا که فرا زمانی است، زمانی و تدریجی است
- خلقت همواره یا تقدیر، همراه است
- علاوه بر اعمال ما که سرنوشت ما را می سازند، اراده و دعای ما در شب قدر نیز در تقدیراتمان اثرگذار است
- طهارت؛ مهم ترین شرط سفر به ملکوت
- دلی که آلوده به کینه هاست، وارد بهشت نمی شود
- سطح اول طهارت؛ رعایت واجبات و محرمات
- سطح...

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و دوم

تاریخ درج: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 118 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:26:39

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:
- آنچه بر عهده خداوند است؛ فرستادن هدایتگران( چه پیامبر و چه مبلّغ) به مراکز اجتماعی
- دو شیوه دعوت هادیان؛ دعوت آشکار و پنهان
- دعوت پنهان انبیاء گاهی برای کافرات باعث توهم سابقه کفر ایشان می شده
- شیوه های تبلیغ حقیقت در دوره های دعوت پنهان
- محروم ماندن برخی افراد از تعالیم انبیا بدلیل انزوای درونی یا بیرونی
- اگر قابلیت باشد، حق...

شب عمر ساز - جلسه بیست و یکم

تاریخ درج: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 177 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:27:32

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:
▪️ تقدیر در شبهای قدر، مربوط به همه موجودات است نه فقط انسان ها
▪️ قضا؛ رقم خوردن امور کلی و غیر قابل تغییر است  و قَدَر؛ رقم خوردن جزئیات امور است که تغییر پذیر است
▪️ شرافت شب قدر با طلوع پیامبر و نزول قرآن به اوج رسید
▪️ مرجع ضمیر در آیه " انا انزلناه فی لیلة القدر"
▪️ الفاظ قرآن مثل عبارات بشری نیست و ریشه در معانی ذهنی...

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیستم

تاریخ درج: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 163 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:20:20

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- آیات وجوب ارسال رسولان مربوط به هر امّت است، نه هر قریه
- اشارات قرآن با علوم حصولی به چنگ نمی آید
- وجه جمع آیات "انک لاتهدی من احببت" و "انک لتهدی الی صراط مستقیم"
- به هر میزان که در مقابل حرف حق، مقاومت کنیم، به همان میزان، منطق مخالفان حضرت نوح علیه السلام در ما وجود دارد
- کسیکه بدن...