تشکل طلاب

معرفی تشکل طلاب

با توجه به اهمیت و جایگاه تحصیل علوم اسالمی و لزوم قوت علمی و عملی طالب، تشکل طلاب موسسه راه حق از آذر96 فعالیت خود را با برگزاری جلسات آشنایی با روش تحصیل اجتهادی آغاز كرد.

اهداف :

- تشکیل جمعی از طالب مهذب، دانشمند، آگاه به مسائل الزم روز، با نشاط ، پر شور و هدفمند در راستای تحقق اهداف های حوزه های علمیه شیعه

- تامین نیازهای علمی و تبلیغی سایر اجزای موسسه راه حق

راهبردها:

- تکمیل و جبران كاستی های علمی و مهارتی و چنین بهبود و ارتقای انها برای طالب با برگزاری كالسها، دوره های آموزشی انگیزشی، معرفی و ارائه كتابها سیر مطالعات و نشست های معرفتی

- فراهم كردن بستر مناسب برای فعالیت های علمی تحقیقی و ترویجی و تبلیغی طالب مجموعه در فضای اجتماع

- تشکیل و پشتیبانی معرفتی و سازماندهی حلقه های تربیتی افراد موسسه به سرپرستی طلبه های فاضل (بالاتر از پایه 10 ) جهت راهبری هسته های اجتماعی کوچکتر مخاطبین موسسه

مسئول تشکل:

حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی ذاکر

09132769598