دسته بندی آرشیو صوتی

نام دسته بندی: نگرشی دیگر به بلاها

توضیحات: از اسرار کارهای خداوند در ارتباط با انسان‌ها چه می‌دانید؟
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • نگرشی دیگر به بلاها 1
 • 0:20:20
 • 5.98
 • 2
 • نگرشی دیگر به بلاها 2
 • 0:40:56
 • 9.77
 • 3
 • نگرشی دیگر به بلاها 3
 • 0:59:57
 • 17.2
 • 4
 • نگرشی دیگر به بلاها 4
 • 0:51:38
 • 15.1
 • 5
 • نگرشی دیگر به بلاها 5
 • 1:27:12
 • 20.8
 • 6
 • نگرشی دیگر به بلاها 6
 • 1:09:11
 • 16.5
 • 7
 • نگرشی دیگر به بلاها 7
 • 1:25:03
 • 20.0
 • 8
 • نگرشی دیگر به بلاها 8
 • 1:28:13
 • 21.0
 • 9
 • نگرشی دیگر به بلاها 9
 • 2:07:58
 • 29.3
 • 10
 • نگرشی دیگر به بلاها 10
 • 0:18:38
 • 5.38
 • 11
 • نگرشی دیگر به بلاها 11
 • 1:50:59
 • 26.4
 • 12
 • نگرشی دیگر به بلاها 12
 • 1:30:48
 • 20.8
 • 13
 • نگرشی دیگر به بلاها 13
 • 1:22:35
 • 19.7
 • 14
 • نگرشی دیگر به بلاها 14
 • 1:14:36
 • 17.1
 • 15
 • نگرشی دیگر به بلاها 15
 • 1:21:14
 • 18.6
 • 16
 • نگرشی دیگر به بلاها 16
 • 0:49:35
 • 11.4
 • 17
 • نگرشی دیگر به بلاها 17
 • 1:20:38
 • 18.5
 • 18
 • نگرشی دیگر به بلاها 18
 • 1:17:31
 • 17.8
 • 19
 • نگرشی دیگر به بلاها 19
 • 1:05:08
 • 15.0
 • 20
 • نگرشی دیگر به بلاها 20
 • 1:29:14
 • 20.5
 • 21
 • نگرشی دیگر به بلاها 21
 • 1:17:29
 • 17.8