دسته بندی آرشیو صوتی

نام دسته بندی: بررسی ریشه‌های سیاسی حادثۀ عاشورا

توضیحات:
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • ریشه های سیاسی 1
 • 0:17:46
 • 4.27
 • 2
 • ریشه های سیاسی 2
 • 0:27:17
 • 6.53
 • 3
 • ریشه های سیاسی 3
 • 0:28:25
 • 6.79
 • 4
 • ریشه های سیاسی 4
 • 0:39:02
 • 9.32
 • 5
 • ریشه های سیاسی 5
 • 0:35:51
 • 8.56
 • 6
 • ریشه های سیاسی 6
 • 0:33:22
 • 7.97
 • 7
 • ریشه های سیاسی 7
 • 0:39:12
 • 9.36