دسته بندی آرشیو صوتی

نام دسته بندی: تفسیر سورۀ ضحی

توضیحات: سیمای منور و ملکوتی پیامبر در آسمان هستی در آینۀ قرآن
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • سوره ضحی 1
 • 01.13.36
 • 17.5
 • 2
 • سوره ضحی 2
 • 01.03.11
 • 21.7
 • 3
 • سوره ضحی 3
 • 01.39.18
 • 34.1