دسته بندی موضوعی

نام دسته بندی: بررسی ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری واقعۀ کربلا

توضیحات:
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • ریشه های تاریخی 1
 • 0:16:17
 • 3.91
 • 2
 • ریشه های تاریخی 2
 • 0:32:26
 • 7.75
 • 3
 • ریشه های تاریخی 3
 • 0:49:27
 • 11.8
 • 4
 • ریشه های تاریخی 4
 • 0:38:44
 • 9.25
 • 5
 • ریشه های تاریخی 5
 • 0:34:19
 • 8.20
 • 6
 • ریشه های تاریخی 6
 • 0:38:38
 • 9.22
 • 7
 • ریشه های تاریخی 7
 • 0:42:26
 • 10.1
 • 8
 • ریشه های تاریخی 8
 • 0:34:29
 • 8.24
 • 9
 • ریشه های تاریخی 9
 • 0:41:31
 • 9.91
 • 10
 • ریشه های تاریخی 10
 • 0:46:41
 • 11.1
 • 11
 • ریشه های تاریخی 11
 • 1:02:51
 • 15.0