گالری صوت
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه ششم-16 آبان 1394
مدت زمان فایل :59:52
حجم فایل :13.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه پنجم-15 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:17:24
حجم فایل :17.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه چهارم-14 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:05:20
حجم فایل :15 مگا بایت
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه سوم-13 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:03:46
حجم فایل :14.6 مگا بایت
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه دوم-12 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:04:04
حجم فایل :14.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه اول-11 آبان 1394
مدت زمان فایل :46:35
حجم فایل :10.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه یازدهم-1 آبان 1394
مدت زمان فایل :59:00
حجم فایل :13.5 مگا بایت
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه دهم-30 مهر 1394
مدت زمان فایل :1:07:17
حجم فایل :15.4 مگا بایت
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه نهم-29 مهر 1394
مدت زمان فایل :1:06:12
حجم فایل :15.2 مگا بایت