کارگروه اقتصادي

معرفی کارگروه اقتصادی

این کارگروه یکی از بخش‌های زیر مجموعه معاونت مالی موسسه است که با هدف رصد فعالیت های درآمدزا برای افراد و هم چنین موسسه تشکیل شده است.

وظایف کارگروه:

-شناسایی توان اقتصادی موسسه و اعضای موسسه

-برنامه ریزی و اجرای طرح های درآمدزایی

-مدیریت طرح وقف برای ساخت مسجد طراز اسلامی

-اطلاع رسانی طرح

-جذب سرمایه از واقفین محترم

-تخصیص درست و طبق نظر واقفین موقوفه های دریافتی

-ایجاد و پیگیری بانک مشاغل اعضای موسسه برای اجرایی کردن بازار اسلامی و ارتباط مومنین در کسب و کار

مسئول کارگروه:

آقای دکتر مهدی سلیمانی