برترین نشانه 1-جلسه بیست و هفتم-3 مرداد 93

تاریخ درج: ۰۳ مرداد ۱۳۹۳ سال برگزاری جلسه: 1393 تعداد بازدید : 602 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 57:48
برترین نشانه 1-جلسه بیست و هفتم-3 مرداد 93

پس از این که از آیات ویژۀ اسلام و آیت مطلق و عظمای الهی که امیر المؤمنان علیه السلام بودند، صحبت کردیم، باید تأکید شود که امیر المؤمنان علیه السلام آیت مطلق الهی هستند و خودشان هم فرمودند خداوند آیتی بزرگتر از من ندارد. در زیارت جامعه کبیره هم تصریح می شود که " السلام علیک یا آیت الله عظمی"

برترین نشانه 1-جلسه بیست و هشتم-4 مرداد 93

تاریخ درج: ۰۴ مرداد ۱۳۹۳ سال برگزاری جلسه: 1393 تعداد بازدید : 669 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:05
برترین نشانه 1-جلسه بیست و هشتم-4 مرداد 93

رسول در قرآن اعم از رسول به معنای پیغمبر است. ملائکه هم رسولند، اوصیاء و انبیاء هم رسولند. در قرآن نبی خاص و رسول عام است[1] یعنی هم پیامبران، هم اوصیاء، هم ملائکه رسولان خدایند. اینها رسولان تشریعی اند. رسول تکوینی باد، شتر، کل عالم و حتی شیاطین اند. در عالم کسی کار بیخود انجام نمی دهد. همه طبق رسالتی که خداوند دادند کار انجام می دهند. امیر المومنین علیه السلام فرمودند: مسکینی که به در خانه شما می اید رسول خداست.

برترین نشانه 1-جلسه بیست و نهم-5 مرداد 93

تاریخ درج: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ سال برگزاری جلسه: 1393 تعداد بازدید : 665 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 43:59
برترین نشانه 1-جلسه بیست و نهم-5 مرداد 93

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد عشق و طلب و باده به وقت سحر افتاد در ساعات آخر میهمانی خدا هستیم. هرجا کسی در این ماه، قدر لحظات خودش را بیشتر دانست، در خانه خودش توجه داشت، مسجدی رفت، قرآنی خواند... به خودش بهره رسانده. داستان، همان داستان فرمانده و سپاهیان و ریگزار و شن و ماسه است که فرمانده گفت: هرکسی بردارد پشیمان می شود و هرکسی هم برندارد پشیمان می شود. و در نهایت معلوم شد که الماس و درّ و گوهر و جواهرات بی بدیل ریخته بود.

برترین نشانه 1-جلسه سیم-6 مرداد 93

تاریخ درج: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ سال برگزاری جلسه: 1393 تعداد بازدید : 616 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:04
برترین نشانه 1-جلسه سیم-6 مرداد 93

اخلاقی که پشتوانه عقاید نداشته باشد، عمیق نیست و بالعکس. اخلاق زمانی اخلاق است که ریشه در توحید داشته باشد و به غیر از این اخلاق سطحی و کم اثر حاصل می شود. در مباحث سعی شده است که این دو باهم باشد. مثلا اگر مبحث توبه بود کیفیت و توجیه عقلی که گناه چه می کند؟ اثراتش چیست؟ مطرح شود. هدف اطلاع رسانی نیست! هدف این است که بدانیم تا تغییر کنیم نه صرفا اینکه بدانیم تا عالم شویم!