فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه ششم

تاریخ درج: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 311 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:56:54

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- غیبت؛ تقدیر ازلی بشریت برای رشد بالاتر

- اسباب ظاهری غیبت؛ مقهور اراده الهی

- غیبت امام زمان عجل الله فرجه از ابتدای ولادت

- لزوم داشتن حجیت شرعی در گفته های پیرامون امام زمان علیه السلام

- اشاره همه اهلبیت علیهم السلام به بهره گیری از امام غایب

- واگذاری نیابت امام به صاحب اوصاف فقاهت و عدالت نه به اشخاص

- نایب امام در درجه اعلای عدالت

- اعتقاد به خطا کردن در کشف واقعیات در زمان غیبت؛ زمینه ساز رشد عقول

- آموزش چگونگی استنباط احکام؛ مدد ظاهری امام به نوّاب

- القائات قلبی، تصحیح فتاوا و ...؛ از مددهای غیبی امام به نایبان

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه سوم

تاریخ درج: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 294 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:15:16

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- تاثیر صلوات با نشاط در اتصال به باطن امام

- رسیدن به رحمت خاص الهی با عمل طبق رحمت عمومی

- کارگشایی عمل بر طبق فطرت در فقدان فضای خاص تربیتی

- نشأت گرفتن اسماء الهی از مقام ذات و از یکدیگر

- امام؛ مظهر تام اسماء الهی

- جریان دائم اسماءالله و واسطه فیض بودن اهل بیت علیهم السلام در حضور و غیبت

- پرداختن به امر معاش فقط برای اصلاح امر معاد

- پیگیری دائمی بسترسازی برای حکومت اسلامی توسط اهل بیت علیهم السلام

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه دوم

تاریخ درج: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 310 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:04:56

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- امام بدنبال هدایت امت، نه شهادت

- وساطت فیض امام در هستی؛ بمعنی حضور ایشان در هر نقطه از هستی

- اداره عالَم بوسیله باطن و غلبه امور باطنی بر امور ظاهری

- اداره باطنی هستی توسط امام غایب

برترین نشانه 3-جلسه نوزدهم-01 تیر 96

تاریخ درج: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1396 تعداد بازدید : 1225 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:27:04
برترین نشانه 3-جلسه نوزدهم-01 تیر 96

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سالهای 1393 و 1394 با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 3-جلسه هجدهم-31 خرداد 96

تاریخ درج: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1396 تعداد بازدید : 1142 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:04:27
برترین نشانه 3-جلسه هجدهم-31 خرداد 96

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سالهای 1393 و 1394 با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 3-جلسه هفدهم-30 خرداد 96

تاریخ درج: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1396 تعداد بازدید : 1252 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:02:57
برترین نشانه 3-جلسه هفدهم-30 خرداد 96

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سالهای 1393 و 1394 با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 3-جلسه شانزدهم-29 خرداد 96

تاریخ درج: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1396 تعداد بازدید : 1065 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:05:47
برترین نشانه 3-جلسه شانزدهم-29 خرداد 96

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سالهای 1393 و 1394 با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 3-جلسه پانزدهم-28 خرداد 96

تاریخ درج: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1396 تعداد بازدید : 1199 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 54:54
برترین نشانه 3-جلسه پانزدهم-28 خرداد 96

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سالهای 1393 و 1394 با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 3-جلسه چهاردهم-27 خرداد 96

تاریخ درج: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1396 تعداد بازدید : 1230 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:06:30
برترین نشانه 3-جلسه چهاردهم-27 خرداد 96

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سالهای 1393 و 1394 با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد