درسهایی از اربعین - جلسه دهم

تاریخ درج: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 384 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , صفر 1:31:52
درسهایی از اربعین - جلسه دهم

در این جلسه در مورد شان امام رضا علیه السلام علیه السلام صحبت شده است.