سیری در اسماء الهی - جلسه بیست و نهم

تاریخ درج: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 444 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:45:17

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- بینهایتی بمعنی فراگیری فقط در اسماء ذاتی خداوند متعال جاری است چون مقابلی ندارند
- اما در اسماء فعل خداوند مثل هادی، کرانه اش تا محیط اسم مقابل آن یعنی مضلّ امتداد دارد
- اسماء فعل نیز از آنجهت که ظهورات بینهایت دارند، بینهایتند
- آنچه از خداوند در ذهن می آوریم، مخلوق ماست نه خالق ما
- در زندگی باید همت اصلی را روی حیات قلب گذاشت تا حیات ذهن
- خداوند از اینجهت که بینهایت است و کرانه ندارد و از طرفی بسیط است و جزء ندارد، قابل شناخت ذهنی نیست
- اگر روزه چشم قلب ما را نگشود، عیب از روزه داری ماست
- هر بینهایتی خدا نیست، بلکه خداوند متعال کسی است که در همه جهات بینهایت است
- اعمال خیر ما هم من الله است و هم من عندالله، اما اعمال شرّ ما فقط من الله است ولی من عندالله نیست
- امام علیه السلام صرفاً یک جسم نیست، بلکه جسم امام، جلوه ای از حقیقت نوریه ایشان است
- البته جسم امام نیز، خواص خاص خودش را دارد
- روایتی در باب خواص جسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

سیر و سلوک قرآنی-منزل چهارم انابه-جلسه اول

تاریخ درج: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ سال برگزاری جلسه: 1396 تعداد بازدید : 14 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : سیر و سلوک قرآنی , منزل چهارم: انابه 1:28:00

در این جلسه منزل چهارم سیر و سلوک یعنی انابه مورد بحث قرار می گیرد.