شب عمر ساز - جلسه بیست و سوم

تاریخ درج: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 263 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:12:44

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- قَدَر و تقدیر بر خلاف قضا که فرا زمانی است، زمانی و تدریجی است
- خلقت همواره یا تقدیر، همراه است
- علاوه بر اعمال ما که سرنوشت ما را می سازند، اراده و دعای ما در شب قدر نیز در تقدیراتمان اثرگذار است
- طهارت؛ مهم ترین شرط سفر به ملکوت
- دلی که آلوده به کینه هاست، وارد بهشت نمی شود
- سطح اول طهارت؛ رعایت واجبات و محرمات
- سطح دوم طهارت؛ دقت در درست انجام دادن کمی و کیفی واجبات
- قدم های توبه واقعی
- سطح سوم طهارت؛ صافی کردن نیت انجام کارها
- مراقب تسویلات نفس باشیم!
- بهشت را به بهانه می دهند، اما درجات را فقط به بها می دهند
- مومن یک نیت دارد و آنهم خداست
- سطح چهارم طهارت؛ پاکی از غیر خدا
- راه طهارت از غیر خدا
- ما توهم بودن داریم
- با کم کردن توجه استقلالی به اشیاء، غیر خدا را از قلبمان بیرون کنیم

شب عمر ساز - جلسه بیست و یکم

تاریخ درج: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 246 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:27:32

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:
▪️ تقدیر در شبهای قدر، مربوط به همه موجودات است نه فقط انسان ها
▪️ قضا؛ رقم خوردن امور کلی و غیر قابل تغییر است  و قَدَر؛ رقم خوردن جزئیات امور است که تغییر پذیر است
▪️ شرافت شب قدر با طلوع پیامبر و نزول قرآن به اوج رسید
▪️ مرجع ضمیر در آیه " انا انزلناه فی لیلة القدر"
▪️ الفاظ قرآن مثل عبارات بشری نیست و ریشه در معانی ذهنی ندارد.
▪️قرآن؛ تجلّی خود خداوند است
▪️ در تجلّی، با نزول یک حقیقت، اتصال با منبع اعلایش قطع نمی‌شود
▪️چگونگی فرا زمانی بودن امور زمانی مانند شب قدر
▪️حلّ مسأله مقارن نبودن شب بعثت و شب قدر
▪️وجود رابطه میان نزول کل تقدیرات و نزول کل قرآن
▪️ برای رسیدن به اوج مقام خلیفةاللهی باید کل قرآن در وجود انسان پیاده و انسان قرآن ناطق شود
▪️ قدم اول کمال؛ معرفت به آنچه هستیم
▪️ قدم دوم؛ معرفت به آنچه باید باشیم
‌‌▪️ قدم سوم؛ راه عبور از هست ها به بایدها
▪️زیانکارترین؛ خرابکاری که می پندارد اصلاحگر است

شب عمر ساز - جلسه نوزدهم

تاریخ درج: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 262 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:55:26

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- امور قلبی برخلاف امور علمی با یک بار دریافتن، بدست نمی آیند و نیاز به یادآوری دارند
- نه شیطان و نه نفس، یک آن انسان را رها نمی کنند؛ پس باید همواره در پناهگاه باشد
- شب قدر؛ از اختصاصات اسلام
- در شب قدر، انسان ها در رقم خوردن تقدیراتشان دخیل اند
- گاهی یک عمل، موجب روگرداندن خداوند از انسان می شود
- از برترین اعمال، توجه خاص به خداوند در ایام خاص است
- عظمت ماه مبارک رمضان، بخاطر قرآن کریم است و روزه نیز یکی از شعاع های قرآن است
- شب قدر؛ شب عُمر ساز
- اگر یک لحظه به ولیّ خدا متصل شویم، کار تمام است
- در شبهای قدر، هر چه می توان باید قلب را از غیر خداوند پاک کرد

سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 28 اردیبهشت 91

تاریخ درج: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1391 تعداد بازدید : 1414 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل دوم : توبه (بازگشت) 58:56
سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 28 اردیبهشت 91

در این جلسه منزل دوم سیر و سلوک یعنی توبه مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 26 اردیبهشت 92

تاریخ درج: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1392 تعداد بازدید : 1237 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل دوم : توبه (بازگشت) 54
سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 26 اردیبهشت 92

در این جلسه منزل دوم سیر و سلوک یعنی توبه مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 19 اردیبهشت 92

تاریخ درج: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1392 تعداد بازدید : 1261 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل دوم : توبه (بازگشت) 55:15
سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 19 اردیبهشت 92

در این جلسه منزل دوم سیر و سلوک یعنی توبه مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 12 اردیبهشت 92

تاریخ درج: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1392 تعداد بازدید : 1205 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل دوم : توبه (بازگشت) 45:15
سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 12 اردیبهشت 92

در این جلسه منزل دوم سیر و سلوک یعنی توبه مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 24 اسفند 91

تاریخ درج: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1391 تعداد بازدید : 1202 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل دوم : توبه (بازگشت) 1:04
سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 24 اسفند 91

در این جلسه منزل دوم سیر و سلوک یعنی توبه مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 17 اسفند 91

تاریخ درج: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1391 تعداد بازدید : 1251 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل دوم : توبه (بازگشت) 50:09
سیر و سلوک قرآنی-منزل دوم توبه- 17 اسفند 91

در این جلسه منزل دوم سیر و سلوک یعنی توبه مورد بحث قرار می گیرد.