فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه هفتم

تاریخ درج: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 22 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:13:26

بسم الله الرحمن الرحیم

ریز موضوعاتی که در این جلسه بحث شده است:

- امام بودن همه پیامبران به معنای عام امامت
- بزرگترین ریاضت امامان؛ زندگی در میان عموم مردم
- وحی علمی و وحی عملی؛ دو گونه هدایت پیامبران از جانب خداوند
- عمومی بودن هدایت علمی و عملی خداوند، به فراخور صفای باطن افراد
- هدایت باطنی بودنِ هدایت به امر
- وابستگی حیات ارض به فیض رسانی تکوینی و تشریعی امام
- حضور امام در همه هستی؛ موجب ارتباط مستقیم با همه خلائق
- لزوم ارتباط قلبی شدید با امام
- دوره آموزشی بشریت در غیبت؛ موجب بهره گیری تام از امام در دوره ظهور

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه پنجم

تاریخ درج: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 48 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:38
فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم

ریز موضوعاتی که در این جلسه بحث شده است:

- نشناختن جایگاه امام در هستی؛ منشأ شبهات درباره امام غایب

- وظیفه محوری رسولان و امامان؛ گذردادن مردم از ملک به ملکوت

- تشکیل حکومت الهی و بسترسازی آن در راستای تسهیل رسیدن به ملکوت

- نیاز عموم مردم به تسهیل شرایط برای تقوا ورزیدن در مشکلات

- تقوا در مشکلات؛ هنر مردان خدا و زمینه ساز رشد بیشتر

- پرداختن به امور زندگی همراه با تقوا؛ بالِ رشد بسوی کمال، نه کاری از سرِ اضطرار

- بهره باطنی از امام؛ بهره محوری از ایشان

- نائب امام؛ پیگیر همان وظائف امام در سطح خودش

- شرط تقوای خاص فقیه در تقلید

- غیبت امام؛ زمینه ساز تلاش بیشتر شیعیان در پاسخ به سوالات پیشِ رو

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه چهارم

تاریخ درج: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 31 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:56:04

بسم الله الرحمن الرحیم

ریز موضوعاتی که در این جلسه بحث شده است:

- شبهای ماه مبارک رمضان؛ شبهای توجه به امام زمان عجل الله فرجه

- امام زمان؛ مظهر تام اسم رحمان و رحیم خداوند

- نحوه خلقتِ آن به آنِ اشیاء بواسطه رحمانیت خداوند

- نگاه باطن محورِ اولیاء به شرایع دینی بر خلاف دیگران

- نقش دیگر امام در هستی؛ حفاظت از دین الهی

- حفظ دین توسط امام با تصرّف با‌طنی، در سخت ترین شرایط ظاهری

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه یکم

تاریخ درج: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 56 تعداد نظرات : 1 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:56:52

بسم الله الرحمن الرحیم

ریز موضوعات که در این جلسه بحث شده است:

- ماه مبارک رمضان؛ وقت از خاک بریدن و به ملکوت رسیدن

- غیبت امام؛ امری مقدر برای رشد، نه امری اضطراری

- رشد علمی و عملی در سایه غیبت امام

- ترس و فرار اولیاء از ضلالت امّت، نه از مرگ

طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه یازدهم

تاریخ درج: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 385 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم 01:41:32
طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه یازدهم

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه دهم

تاریخ درج: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 339 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم 01:25:12
طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه دهم

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه چهارم

تاریخ درج: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 323 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم 00:55:17
طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه چهارم

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه سوم

تاریخ درج: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 175 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم 01:01:45
طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه سوم

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه دوم

تاریخ درج: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 176 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم 00:55:51
طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه دوم

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.