فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و هشتم

تاریخ درج: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 252 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:51:52

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

-اکثر مفاهیم، ذو مراتب و لایه لایه اند
- ذو مراتب بودن مفاهیم، ریشه در ذومراتب بودن عالم اسماء الهی دارد
- شرمندگی و امید به عفو در روزهایی پایانی ماه مبارک رمضان
- خداوند رئوف، ناز همه زشتان عالمَ را خریده است
- افراد به اندازه مراتب ولایت شان، لا خوف علیهم و لا هم یحزنون
- خوف از مقام پروردگار، واجب اخلاقی و از مصادیق هدایت است
- خوف از بدی کردار و سخط و عذاب الهی ممدوح است و با خوف از از مقام متفاوت است
- آنکه خداوند را با قلبش مشاهده می کند از همه اعمال خوبش هم بیزار می شود

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و هفتم

تاریخ درج: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 260 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:26:50

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- آیات هبوط حضرت آدم علیه السلام؛ از متشابه ترین متشابهات قرآن
- اصل اولی در آمدن هدایت پیامبران، آمدنِ به سهولت است
- یکی از احتمالات دوران فَترت؛ خالی بودن زمین از پیامبران بنی اسرائیلی
- امتحان سخت بنی اسرائیل با آمدن پیامبر از غیر خودشان
- احتمال دیگر در دوران فترت؛ خالی بودن زمین از هر پیامبری
- طبق محکمات قرآن در دوران فترت، حجت ها و هدایتگران همواره بوده اند
- عظمت روحی حضرت عبدالمطّلب در برخورد با ابرهه حکایت از وصایت ایشان دارد
- نباید اشتغال به همسر و فرزندان، قلب را از یاد خدا مشغول کند
- البته همسران نباید از وظایف واجب خود غافل شوند
- گرایش های خونی و خانوادگی برای افراد مذهبی، زمینه ابتلاء بسیار سنگینی است
- آنکه حقیقت وحدانیت خداوند وارد قلبش شد و اغیار از آن رخت بر بستند، از عذاب -که ریشه در اغیار دارد- در امان می شود
- مصونیت از عذاب بواسطه توحید، دارای مراتب است
- نفی خوف و حزن از اولیای الهی و مومنین نیز، دارای مراتب است
- قلب امام، معدن توحید است و ارتباط قلبی با امام راه توحید را باز می کند

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و ششم

تاریخ درج: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 279 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:18:53

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- این حجت های الهی هستند که ما را به سمت خداوند هدایت می کنند، نه صرفاً متون دینی
- حقیقت قرآن در قلب امام است و همان حقیقت است که دستگیری می کند
- از حیث تشریع و دلالت، قرآن ثقل اکبر است، اما از حیث تکوین و ولایت، عترت ثقل اکبر است
- غایب کردن امام از جانب خداوند برای جلوگیری از قتل، قبل از رسیدن حقیقت به مردم است نه پس از بلاغ.
- عدم جواز تقیه، بهنگام ضربه خوردن به اصل دین
- مسلمانی که در تصمیماتش به قرآن کاری نداشته باشد، قرآن را پشت سر انداخته است
- اگر حامل علم نباشد، بساط عمومی علم برچیده می شود
- بساط علم به تمامه برچیده نمی شود، چون علم شرح آیات وجود است
- میزان ظرفیت انسان ها به اندازه طهارت آن هاست
- سستی کوفیان در یاری امیرالمومنین علیه السلام، زبان معاویه را در خدایی بودن جنگش باز کرد
- حکایت غربت امیرالمومنین علیه السلام در میان اصحاب

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و پنجم

تاریخ درج: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 274 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:13

بسم الله الرحمن الرحیم

 آنچه در این جلسه می شنویم:

- امام مثل کعبه است که ما باید دنبالش برویم
- برای زیارت و بهره مندی از اقیانوس امام باید ظرفمان را گسترش بدهیم
- دائم الالتجا بودن به خداوند؛ تنها راه رهایی از سقوط
- اسرار تاخیر جواب سوال از نبأ عظیم:
یک) گسترش ظرفیت ها
دو) ذکر نعماتی که زحمت ما را در سیر الی الله کم می کند
سه) نعمات دنیایی؛ مقدمه برای بهره گیری از نعمت ولایت
- کسیکه شکر نعمت ولایت را کند، قطعا با ولیَّش محشور می شود
- در دسترس نبودن نعمات بزرگ، اقتضای  رحمت واسعه خداوند است

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و چهارم

تاریخ درج: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 269 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:13:38

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و دوم

تاریخ درج: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 170 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:26:39

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:
- آنچه بر عهده خداوند است؛ فرستادن هدایتگران( چه پیامبر و چه مبلّغ) به مراکز اجتماعی
- دو شیوه دعوت هادیان؛ دعوت آشکار و پنهان
- دعوت پنهان انبیاء گاهی برای کافرات باعث توهم سابقه کفر ایشان می شده
- شیوه های تبلیغ حقیقت در دوره های دعوت پنهان
- محروم ماندن برخی افراد از تعالیم انبیا بدلیل انزوای درونی یا بیرونی
- اگر قابلیت باشد، حقیقت به افراد به هر شکلی می رسد
- عهد الست؛ اولین اتمام حجت
- خداوند از طریق فطرت الهی، توحیدش را شبانه روز عرضه می کند
- عجله در امر ظهور موجب هلاکت و بی توجهی به ظهور موجب قساوت قلب می شود

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیستم

تاریخ درج: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 217 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:20:20

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- آیات وجوب ارسال رسولان مربوط به هر امّت است، نه هر قریه
- اشارات قرآن با علوم حصولی به چنگ نمی آید
- وجه جمع آیات "انک لاتهدی من احببت" و "انک لتهدی الی صراط مستقیم"
- به هر میزان که در مقابل حرف حق، مقاومت کنیم، به همان میزان، منطق مخالفان حضرت نوح علیه السلام در ما وجود دارد
- کسیکه بدنبال تبلیغ آنچه می داند نیست، عالم نیست
- بزرگترین غصه یک معلم، شاگرد حقیقی نداشتن است

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه هجدهم

تاریخ درج: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 185 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:34

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- خلقت، امری ذو مراتب است نه دفعی.
- هدایت و ربوبیت، همه از لوازم خلقت است
- علت تقدم تعلیم قرآن بر خلقت انسان در سوره الرحمن
- اصل توحید حتی در صورت در دسترس نبودن پیامبران هم قابل ادراک است
- کوتاهی و سستی در دست نیافتن به تعالیم انبیاء، قابل اغماض نیست
- برای تحقق یافتن انذار و تبلیغ دین، مومنان متعهد مبلغ دین هم کافی اند

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه هفدهم

تاریخ درج: ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 227 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:45:52

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

-بررسی ادامه بیانات علامه مجلسی ره در تفسیر روایات خورشید پشت ابر
- بهره ما از اهلبیت علیهم السلام، به اندازه کنار رفتن حجاب های نفسانی ماست
- توجه ما به هر چیزی، همان میزان تاثیرپذیری ما از آنهاست
- کسیکه متوجه امور مافوق است، بالا و پایینِ عالَم مادون برایش یکسان است
- این مائیم که برای امام زمان عجل الله فرجه وقت نداریم، وگرنه حضرت برای دستگیری، وقت واسع دارند
- تقیه شدید معصومین علیهم السلام از بنی هاشم
- اثبات روشن نبوت از طریق اثبات معاد
- ارسال پیامبران به مراکز ارتباطی بشری؛ اقتضای حکمت الهی