دین شناسی 2-جلسه نهم-19 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 743 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 1:02:30
دین شناسی 2-جلسه نهم-19 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 2-جلسه دهم-20 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 894 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 1:10:02
دین شناسی 2-جلسه دهم-20 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 1-جلسه یازدهم-1 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 468 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 59:00
دین شناسی 1-جلسه یازدهم-1 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.