بررسی مفهوم و حقیقت تفسیر قرآن

تاریخ درج: ۰۹ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1389 تعداد بازدید : 2496 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی
بررسی مفهوم و حقیقت تفسیر قرآن

می دانیم که مفاهیم از طریق الفاظ به ذهن ما منتقل می شوند و در مقام تفسیر آنها، باز هم از الفاظ مفصل تر مدد می جوییم. تعریف رایج در باب تفسیر، پرده برداری از الفاظ برای رسیدن به معانی وراء آنهاست. اکتفا به این تعریف هیچ طالب حقیقتی را به صلاح و فلاح نمی رساند.