گالری صوت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه پنجم-25 مهر 1394
مدت زمان فایل :48:32
حجم فایل :11.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه چهارم-24 مهر 1394
مدت زمان فایل :47:14
حجم فایل :10.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه سوم-23 مهر 1394
مدت زمان فایل :50:36
حجم فایل :11.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه دوم-22 مهر 1394
مدت زمان فایل :45:24
حجم فایل :10.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه اول-21 مهر 1394
مدت زمان فایل :46:32
حجم فایل :10.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه نوزدهم-01 تیر 96
مدت زمان فایل :1:27:04
حجم فایل :20 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه هجدهم-31 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:04:27
حجم فایل :14.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه هفدهم-30 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:02:57
حجم فایل :14.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه شانزدهم-29 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:05:47
حجم فایل :15.1 مگا بایت