فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و ششم

تاریخ درج: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 9 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:18:53

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و پنجم

تاریخ درج: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 6 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:13

بسم الله الرحمن الرحیم

 آنچه در این جلسه می شنویم:

- امام مثل کعبه است که ما باید دنبالش برویم
- برای زیارت و بهره مندی از اقیانوس امام باید ظرفمان را گسترش بدهیم
- دائم الالتجا بودن به خداوند؛ تنها راه رهایی از سقوط
- اسرار تاخیر جواب سوال از نبأ عظیم:
یک) گسترش ظرفیت ها
دو) ذکر نعماتی که زحمت ما را در سیر الی الله کم می کند
سه) نعمات دنیایی؛ مقدمه برای بهره گیری از نعمت ولایت
- کسیکه شکر نعمت ولایت را کند، قطعا با ولیَّش محشور می شود
- در دسترس نبودن نعمات بزرگ، اقتضای  رحمت واسعه خداوند است

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و چهارم

تاریخ درج: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 7 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:13:38

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

شب عمر ساز - جلسه بیست و سوم

تاریخ درج: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 46 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:12:44

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- قَدَر و تقدیر بر خلاف قضا که فرا زمانی است، زمانی و تدریجی است
- خلقت همواره یا تقدیر، همراه است
- علاوه بر اعمال ما که سرنوشت ما را می سازند، اراده و دعای ما در شب قدر نیز در تقدیراتمان اثرگذار است
- طهارت؛ مهم ترین شرط سفر به ملکوت
- دلی که آلوده به کینه هاست، وارد بهشت نمی شود
- سطح اول طهارت؛ رعایت واجبات و محرمات
- سطح دوم طهارت؛ دقت در درست انجام دادن کمی و کیفی واجبات
- قدم های توبه واقعی
- سطح سوم طهارت؛ صافی کردن نیت انجام کارها
- مراقب تسویلات نفس باشیم!
- بهشت را به بهانه می دهند، اما درجات را فقط به بها می دهند
- مومن یک نیت دارد و آنهم خداست
- سطح چهارم طهارت؛ پاکی از غیر خدا
- راه طهارت از غیر خدا
- ما توهم بودن داریم
- با کم کردن توجه استقلالی به اشیاء، غیر خدا را از قلبمان بیرون کنیم

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و دوم

تاریخ درج: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 23 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:26:39

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:
- آنچه بر عهده خداوند است؛ فرستادن هدایتگران( چه پیامبر و چه مبلّغ) به مراکز اجتماعی
- دو شیوه دعوت هادیان؛ دعوت آشکار و پنهان
- دعوت پنهان انبیاء گاهی برای کافرات باعث توهم سابقه کفر ایشان می شده
- شیوه های تبلیغ حقیقت در دوره های دعوت پنهان
- محروم ماندن برخی افراد از تعالیم انبیا بدلیل انزوای درونی یا بیرونی
- اگر قابلیت باشد، حقیقت به افراد به هر شکلی می رسد
- عهد الست؛ اولین اتمام حجت
- خداوند از طریق فطرت الهی، توحیدش را شبانه روز عرضه می کند
- عجله در امر ظهور موجب هلاکت و بی توجهی به ظهور موجب قساوت قلب می شود

شب عمر ساز - جلسه بیست و یکم

تاریخ درج: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 32 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:27:32

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:
▪️ تقدیر در شبهای قدر، مربوط به همه موجودات است نه فقط انسان ها
▪️ قضا؛ رقم خوردن امور کلی و غیر قابل تغییر است  و قَدَر؛ رقم خوردن جزئیات امور است که تغییر پذیر است
▪️ شرافت شب قدر با طلوع پیامبر و نزول قرآن به اوج رسید
▪️ مرجع ضمیر در آیه " انا انزلناه فی لیلة القدر"
▪️ الفاظ قرآن مثل عبارات بشری نیست و ریشه در معانی ذهنی ندارد.
▪️قرآن؛ تجلّی خود خداوند است
▪️ در تجلّی، با نزول یک حقیقت، اتصال با منبع اعلایش قطع نمی‌شود
▪️چگونگی فرا زمانی بودن امور زمانی مانند شب قدر
▪️حلّ مسأله مقارن نبودن شب بعثت و شب قدر
▪️وجود رابطه میان نزول کل تقدیرات و نزول کل قرآن
▪️ برای رسیدن به اوج مقام خلیفةاللهی باید کل قرآن در وجود انسان پیاده و انسان قرآن ناطق شود
▪️ قدم اول کمال؛ معرفت به آنچه هستیم
▪️ قدم دوم؛ معرفت به آنچه باید باشیم
‌‌▪️ قدم سوم؛ راه عبور از هست ها به بایدها
▪️زیانکارترین؛ خرابکاری که می پندارد اصلاحگر است

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیستم

تاریخ درج: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 58 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:20:20

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- آیات وجوب ارسال رسولان مربوط به هر امّت است، نه هر قریه
- اشارات قرآن با علوم حصولی به چنگ نمی آید
- وجه جمع آیات "انک لاتهدی من احببت" و "انک لتهدی الی صراط مستقیم"
- به هر میزان که در مقابل حرف حق، مقاومت کنیم، به همان میزان، منطق مخالفان حضرت نوح علیه السلام در ما وجود دارد
- کسیکه بدنبال تبلیغ آنچه می داند نیست، عالم نیست
- بزرگترین غصه یک معلم، شاگرد حقیقی نداشتن است

شب عمر ساز - جلسه نوزدهم

تاریخ درج: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 82 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:55:26

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- امور قلبی برخلاف امور علمی با یک بار دریافتن، بدست نمی آیند و نیاز به یادآوری دارند
- نه شیطان و نه نفس، یک آن انسان را رها نمی کنند؛ پس باید همواره در پناهگاه باشد
- شب قدر؛ از اختصاصات اسلام
- در شب قدر، انسان ها در رقم خوردن تقدیراتشان دخیل اند
- گاهی یک عمل، موجب روگرداندن خداوند از انسان می شود
- از برترین اعمال، توجه خاص به خداوند در ایام خاص است
- عظمت ماه مبارک رمضان، بخاطر قرآن کریم است و روزه نیز یکی از شعاع های قرآن است
- شب قدر؛ شب عُمر ساز
- اگر یک لحظه به ولیّ خدا متصل شویم، کار تمام است
- در شبهای قدر، هر چه می توان باید قلب را از غیر خداوند پاک کرد

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه هجدهم

تاریخ درج: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 49 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:34

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در این جلسه می شنویم:

- خلقت، امری ذو مراتب است نه دفعی.
- هدایت و ربوبیت، همه از لوازم خلقت است
- علت تقدم تعلیم قرآن بر خلقت انسان در سوره الرحمن
- اصل توحید حتی در صورت در دسترس نبودن پیامبران هم قابل ادراک است
- کوتاهی و سستی در دست نیافتن به تعالیم انبیاء، قابل اغماض نیست
- برای تحقق یافتن انذار و تبلیغ دین، مومنان متعهد مبلغ دین هم کافی اند