گالری صوت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه اول-11 آبان 1394
مدت زمان فایل :46:35
حجم فایل :10.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه یازدهم-1 آبان 1394
مدت زمان فایل :59:00
حجم فایل :13.5 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه دهم-30 مهر 1394
مدت زمان فایل :1:07:17
حجم فایل :15.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه نهم-29 مهر 1394
مدت زمان فایل :1:06:12
حجم فایل :15.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه هفتم-27 مهر 1394
مدت زمان فایل :51:45
حجم فایل :11.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه ششم-26مهر 1394
مدت زمان فایل :54:04
حجم فایل :12.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه پنجم-25 مهر 1394
مدت زمان فایل :48:32
حجم فایل :11.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه چهارم-24 مهر 1394
مدت زمان فایل :47:14
حجم فایل :10.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه سوم-23 مهر 1394
مدت زمان فایل :50:36
حجم فایل :11.6 مگا بایت