گالری صوت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه هفتم-27 مهر 1394
مدت زمان فایل :51:45
حجم فایل :11.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه ششم-26مهر 1394
مدت زمان فایل :54:04
حجم فایل :12.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه پنجم-25 مهر 1394
مدت زمان فایل :48:32
حجم فایل :11.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه چهارم-24 مهر 1394
مدت زمان فایل :47:14
حجم فایل :10.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه سوم-23 مهر 1394
مدت زمان فایل :50:36
حجم فایل :11.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه دوم-22 مهر 1394
مدت زمان فایل :45:24
حجم فایل :10.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 1-جلسه اول-21 مهر 1394
مدت زمان فایل :46:32
حجم فایل :10.7 مگا بایت