گالری صوت
مطلب اصلی :
شیطان شناسی 1- جلسه چهارم
مدت زمان فایل :50:28
حجم فایل :11.6 مگا بایت
مطلب اصلی :
شیطان شناسی 1- جلسه سوم
مدت زمان فایل :49:06
حجم فایل :11.3 مگا بایت
مطلب اصلی :
شیطان شناسی 1- جلسه دوم
مدت زمان فایل :52:02
حجم فایل :11.9 مگا بایت
مطلب اصلی :
شیطان شناسی 1- جلسه اول
مدت زمان فایل :50:34
حجم فایل :11.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه دهم-20 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:10:02
حجم فایل :16 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه نهم-19 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:02:30
حجم فایل :14.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه هشتم-18 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:33:42
حجم فایل :21.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه هفتم-17 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:16:15
حجم فایل :17.5 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه ششم-16 آبان 1394
مدت زمان فایل :59:52
حجم فایل :13.7 مگا بایت