گالری صوت
-
مطلب اصلی :
طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه دوم
مدت زمان فایل :00:55:51
حجم فایل :12.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
طلب وسیله به درگاه خداوند - جلسه اول
مدت زمان فایل :00:31:51
حجم فایل :7.34 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه دهم-20 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:10:02
حجم فایل :16 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه نهم-19 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:02:30
حجم فایل :14.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه هشتم-18 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:33:42
حجم فایل :21.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه هفتم-17 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:16:15
حجم فایل :17.5 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه ششم-16 آبان 1394
مدت زمان فایل :59:52
حجم فایل :13.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه پنجم-15 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:17:24
حجم فایل :17.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
دین شناسی 2-جلسه چهارم-14 آبان 1394
مدت زمان فایل :1:05:20
حجم فایل :15 مگا بایت