گالری صوت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه یازدهم-18 تیر 93
مدت زمان فایل :58:30
حجم فایل :13.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه دهم-17 تیر 93
مدت زمان فایل :58:21
حجم فایل :13.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه نهم-16 تیر 93
مدت زمان فایل :46:35
حجم فایل :10.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه هشتم-15تیر 93
مدت زمان فایل :57:47
حجم فایل :13.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه هفتم-14 تیر 93
مدت زمان فایل :57:16
حجم فایل :13.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه ششم-13 تیر 93
مدت زمان فایل :48:54
حجم فایل :11.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه پنجم-12 تیر 93
مدت زمان فایل :51:17
حجم فایل :11.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه چهارم-11 تیر 93
مدت زمان فایل :59:31
حجم فایل :13.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه سوم-10 تیر 93
مدت زمان فایل :57:24
حجم فایل :13.2 مگا بایت