گالری صوت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه هشتم-4 تیر 94
مدت زمان فایل :557:58
حجم فایل :13.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه هفتم-3 تیر 94
مدت زمان فایل :48:11
حجم فایل :11.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه ششم-2 تیر 94
مدت زمان فایل :57:11
حجم فایل :13.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه پنجم-1 تیر 94
مدت زمان فایل :48:45
حجم فایل :11.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه چهارم-31 خرداد 94
مدت زمان فایل :55:31
حجم فایل :12.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه سوم-30 خرداد 94
مدت زمان فایل :52:01
حجم فایل :11.9 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه دوم-29 خرداد 94
مدت زمان فایل :52:19
حجم فایل :12 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه اول-28 خرداد 94
مدت زمان فایل :53:42
حجم فایل :12 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه سیم-6 مرداد 93
مدت زمان فایل :1:00:04
حجم فایل :13.8 مگا بایت