گالری صوت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه نوزدهم-01 تیر 96
مدت زمان فایل :1:27:04
حجم فایل :20 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه هجدهم-31 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:04:27
حجم فایل :14.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه هفدهم-30 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:02:57
حجم فایل :14.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه شانزدهم-29 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:05:47
حجم فایل :15.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه پانزدهم-28 خرداد 96
مدت زمان فایل :54:54
حجم فایل :12.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه چهاردهم-27 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:06:30
حجم فایل :15.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه سیزدهم-26 خرداد 96
مدت زمان فایل :52:51
حجم فایل :12.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه دوازدهم-25 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:29:22
حجم فایل :20.5 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه یازدهم-24 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:14:41
حجم فایل :17.1 مگا بایت