تهیه شده در وبسایت موسسه راه حق
https://www.rahehagh.com/

برترین نشانه 1-جلسه هشتم-15تیر 93

تاریخ درج: ۱۵ تیر ۱۳۹۳ سال برگزاری جلسه: 1393 تعداد بازدید : 595 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 57:47

این عالِم، به اندازه خودش آیت است. القابی که درقدیم به کسی نسبت می دادند واقعا متناسب با حالش بود اما اکنون متناسب با درجات علمی است.اولین بار کلمه آیه الله به علامه حلی نسبت داده شده و واقعا هم نشان خدا بودند و در هفت سالگی مجتهد بودند!

برترین نشانه 1-جلسه هشتم-15تیر 93

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 فتح الفتوح پیامبر

در بحث آیت بودن قرآن به این رسیدیم که مفاهیم و واژه های مترادف مفهوم آیت را بررسی کنیم.

در سوره یونس که یکی از آیات تحدی است، نکاتی است که علامه طباطبائی هم اشاره فرمودند،اینکه خداوند تحدی فرمودهام یقولون افتراه. اولا تحدی مخاطبش کسانی اند که حق برایشان روشن شده اما باز هم تهمت می زنند که این کتاب، خدایی نیست. مخاطب تحدی کسانی که شک دارند و بدبین اند نیستند.

هم چنین در سوره بقره که میفرماید:و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله:ریبیعنی شک همراه با بد دلی و سوظن. اصلا به کسی که شک دارد تحدی نمی کنند چون ادعا ندارد. تحدی با مدعی صورت می گیرد. شاک در پی جستجوست تا حق برایش روشن شود. اما اگر بعد از روشن شدن حق باز هم زیر بار نرفت آن وقت تحدی جا دارد.

و بعد در قرآن آمده است که اصلا امکان ندارد مثل قران آورده شود به دلیل اعجازهای قرآن.فرد شاک که مطلب برایش روشن نشده طبیعتا باید قبول نکند و البته رد هم نکند. قبلا هم گفته شد که خداوند بندگانش را به دو آیه مخصوص کرده است؛تا چیزی را نمی دانند نه رد کنند و نه قبول کنند. نه تکذیب و نه قبول.

بعد حضرت فرمودند دو آیه ای که خداوند این دو عهد را از بندگان گرفته این هاست:

ان لا یقولوا علی الله الا الحق/بل کذبو بما لم یحیطو بعلمه و لما یعتهم تاویله

چرا کفار تکذیب کردند؟چون واقعا نمی دانستند!

نکته اول:مخاطب این تحدی فردیست که حق برایش روشن شده و مقاومت میکند.

نکته دوم:این تحدی برای هر فردی هست که این خصلت را داشته باشد، چه در زمان قبل، چه اکنون.

قرآن به چه تحدی کرده؟

نکته ای که علامه طباطبائی اشاره میکنند این است که تاکید قرآن رویآوردنِ مثلهست، قرآن تحدی کرده به مثل سور یا مثل کتاب،پس باید شاخصه هایش را هم بدهد. ولی هیچ جا در قرآن تصریح به فصاحت و بلاغت ندارد.

تحدی به مثل شده،ولازمه مثل بودن این است که خصوصیات آن چیزی که می خواهد آورده شود بیان بشود.واین خصوصیات در قرآن بیان شده است. وعلت اصلی معجزه بودن قرآن ویژگی های قرآن مثلِ نور، شفا، رحمت، بیّنه، حکمت، فرقان است. و فصاحت و بلاغت قرآن از مراتب نازل معجزه بودن قرآن است. فصاحت و بلاغت در لفظ است، عمده حقایق قرآن در معانی و معارفش هست.به همین دلیل خداوند روی فصاحت وبلاغت تکیه نکرده است. اوصاف ممتاز و ویژه قرآن محور تحدی است مثلحکمت، تبیان کل شی، هدی للناس و...

چرا در طول تاریخ هر گاه صحبت از آوردن مثل میشود ذهن ها به سمت فصاحت و بلاغت میرود؟ چون مردم عمدتا از معرفت تهی بودند و هستند و دسترسی به حقیقت و نور و... نداشتند.

اینکه قرآن از ظاهر و باطن و ازحقایق و... خبر میدهد. دعاهای پنهانی حضرت مریم و زکریا و...معارف و حقایق اصلی اعجاز قرآن است.

علامه طباطبائی می فرمایند که من از کوچکترین سوره قرآن میتونم کل مطالب قرآن را استخراج کنم!این خصلت انسجام قرآن و این هم خصلت کسی که در فضای قرآن نفس کشیده و قرآنی شده است.ایشون اینگونه قرآن می خواندند ماهم اینگونه قرآن می خوانیم!!!

آنچه نمی دانستند

بل کذبو بما لم یحیط بعلمه ولما یعتهم تاویلهچیزی را که نمی دانستند تکذیب کردند؛چیزی در قرآن بود که در چهارچوب ذهنیشان نمی گنجید وبه همین دلیل تکذیب می کردند.این هم تایید دیگری هست که بحث اصلی قرآن محتواهای بلند و عظیم اش است. خداوند از بندگان تعهد گرفته است که چیزی را که نمی دانی نه قبول و نه رد کن. نه تکذیب نه تایید.

ادامه بحث هویت اعجاز

در بحث هویت اعجاز نکاتی ماند. یک نکته تکمیلی درباره آیت،خود مفهوم آیت است:

نکاتی در مورد آیت

بار آیت رحمت بود و عام.بسم الله الرحمن الرحیم،یک کلمه کم دارد. با این توضیح که الله خالق کل شی است.منشا خلق رحمت استورحمتی وسعت کل شیپس به واسطه رحمت عامش خلق می کند. پس دومین اسمی که بعد الله است رحمن است. به همین دلیل اسم رحمن را هم مثل الله نمی شود روی کسی گذاشت؛ چون اسم خاص خداست. مگر به صورت عبدالله یا عبد الرحمن. اما سایر اسامی خدا مثل کریم، حکیم را میشود به عنوان اسم روی کسی گذاشت.رحمان، رحمت عام و فراگیر است و شامل تمام موجودات، افعال، تجلیات است، وحتی شامل شیطان و جهنم هم می شود اما رحمت رحمانی. پس هر چیزی محضر رحمت عام و رحمانی خداست و هر کاری که خدا می کند منشأش رحمت عام و رحمانی اوست. چه باران، چه باران سنگ؛رحمت رحمانی خداست.

هدایت؛ وجه اعلای رحمت رحمانی

برترین وجه اعلای رحمت رحمانی در خصوص انسان نعمت هدایت است؛همانطور که در سوره رحمن آمده است؛الرحمن*علم القرآن*خلق الانسان.در حالی که در نظم منطقی باید اینطوری باشد:الرحمن-خلق الانسان-علم القرآن.باید انسان خلق بشود تا قرآن به او آموخته شود و هنوز انسان خلق نشده قرآن به چه کسی می خواهد آموخته شود؟اما نظم ارزشی به این است کهعلم القرآن-خلق الانسان.چرا؟

چون گرچه خلق انسان مقدمه زمانی تعلیم قرآن است، اما چون هدف خلق انس و جن عبادت و تکامل بوده است پس مقدم بیان شده است. به همین علت است که اگر کسی این تعلیم قرآن و هدایت را نداشته باشد از انسانیت هم به دور است.

انسانی که با قرآن ارتباط داشته باشد بیان دارد؛علّم القرآن*خلق الانسان*علمه البیانوگرنه مانند بهائم می شود.

قرآن در جاهای مختلف میفرماید که بالاترین و بارزترین نعمت رحمانی خداوند هدایت است. واین به خلقت ارزش می دهد: إنا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.ما دودسته انسان درقبال رحمت های رحمانی، که بالاترینش هدایت است و رحمت های دیگر اعم از رزق و احیا و اماته، داریم؛ یا به نعمت دین ایمان آورده وسایر نعمت ها را شاکرند یا به نعمت دین ایمان نمی آورند و به سایر نعمت ها هم نتیجتا ناسپاس می شوند.

پس اگر مردم سپاس گذار و مومن باشند صفت رحیم شامل حالشان می شود؛ وکان بالمومنین رحیماخداوند صفت انسان های مومن را ذکر کرد؛بسم الله الرحمن الرحیماما صفت دسته کافر را ذکر نکرده است. یعنی یک قسمت از این نظم طبیعی را خداوند حذف کرده است. این همان مطلب است که در آیت موج می زند؛ و این است کهآیتبار رحمت دارد و می گوید من راهنما به سوی خدا هستم، بنابراین هدف بنده گوینده هم باید هدایت باشد نه برتری جویی و غلبه. کسی که دنبال برتری جویی است بوی بهشت به مشامش نمیرسد:تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا: این منزلگاه آخرت است که آن را برای آنانی قرار می دهیم که در زمین نه برتری جویی می کنند و نه فساد.

گوینده آیات باید خدانما باشد

کلمه آیت نکته دیگری هم دارد؛خودِ گوینده چقدر نشان از خدا دارد؟! باید کسی باشد که دیدارش دل را متوجه خدا کند.

این عالِم، به اندازه خودش آیت است. القابی که درقدیم به کسی نسبت می دادند واقعا متناسب با حالش بود اما اکنون متناسب با درجات علمی است.اولین بار کلمه آیه الله به علامه حلی نسبت داده شده و واقعا هم نشان خدا بودند و در هفت سالگی مجتهد بودند!

فتح الفتوح پیامبر

عالمی که نشان از خدا داشته باشد حرفش قلوب را فتح میکند. فتح الفتوح رسول اکرم فتح دل ها بود. پیامبر اکرم مطلبی آورد که همه با آن مخالف بودند. هم ظالم، هم مظلوم،هم غنی هم فقیر.چون همه با بت پرستی انس گرفته بودند. این در حالی بود که می توانست با شعار های آزادی طلبی و عدالت خواهی قشر های ضعیف را دور خود جمع کند. اما پیامبر دل ها را فتح کردند. برای نافذ بودن حرفمان باید روی خود کار کنیم .خود را اصلاح کنیم.

بنابراین تاکید آیت بر هدایت است نه بر غلبه،پس باید مبحث آیت بودن قرآن رتبه اول را در جذب مردم به دین داشته باشد.

والحمد لله رب العالمین


فایل صوتی برترین نشانه 1-جلسه هشتم-15تیر 93

مدت زمان57:47 حجم فایل13.3 مگابایت دانلود فایل صوتی
مطالب مرتبط
دعایی که انسان را در عبور از دنیا کمک می‌کند

دعایی که انسان را در عبور از دنیا کمک می‌کند

۱۰ تیر ۱۳۹۸

دعایی است که توصیه شده زیاد خوانده شود؛ این دعا [همان دعای شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان است که] انسان را در عبور از دنیا کمک می‌...

برترین نشانه 1-جلسه اول-8 تیر 93

برترین نشانه 1-جلسه اول-8 تیر 93

۰۸ تیر ۱۳۹۳

قرآن مثل دریایی است که یکی در آن غرق می شود و دیگری هم میتواند از آن مروارید کشف کند. برای درک این دو طیف وسیع به این مثال توجه...

برترین نشانه 1-جلسه دوم-9 تیر 93

برترین نشانه 1-جلسه دوم-9 تیر 93

۰۹ تیر ۱۳۹۳

قرائت قرآن یعنی چه؟ قرائت قرآن به آن خواندنی می گویند که همراه با درک معنای اولیه باشد. خواندنی که انسان چیزی از معنا متوجه نشود...

بخش نظرات
نوشتن نظر
انصراف از پاسخ به نظر