خانه بارش نوربرنامه ی تا آسمان

برنامه ی تا آسمان

برنامه ی تا آسمان عقاید 1397/03/04

هر هفته پنج شنبه ها ساعت 11:45 در شبکه استانی خراسان رضوی  برنامه "تا آسمان" با حضور حجة الاسلام استاد نخاولی برگزار می شود. در این برنامه حجة الاسلام استاد نخاولی پاسخگوی سوالاتی در مورد عصمت پیامبران و ... می باشند.

دوستانی که می خواهند فایل تصویری مباحث را داشته باشند می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند

https://www.aparat.com/ta_aseman/

صوت ها

قسمت پنجاه و ششم- 29 فروردین ماه 1398

 

قسمت پنجاه و ششم- 29 فروردین ماه 1398

7630.81 KB

دانلود

قسمت پنجاه و پنجم-22 فروردین ماه 1398

 

قسمت پنجاه و پنجم-22 فروردین ماه 1398

8617.28 KB

دانلود

قسمت پنجاه و چهارم-23 اسفند ماه 1397

 

قسمت پنجاه و چهارم-23 اسفند ماه 1397

7041.54 KB

دانلود

قسمت پنجاه و سوم-16 اسفند ماه 1397

 

قسمت پنجاه و سوم-16 اسفند ماه 1397

8655.93 KB

دانلود

قسمت پنجاه و دوم-09 اسفند ماه 1397

 

قسمت پنجاه و دوم-09 اسفند ماه 1397

4774.42 KB

دانلود

قسمت پنجاه و یکم-02 اسفند ماه 1397

 

قسمت پنجاه و یکم-02 اسفند ماه 1397

9357.92 KB

دانلود

قسمت پنجاهم-25 بهمن ماه 1397

 

قسمت پنجاهم-25 بهمن ماه 1397

9181.7 KB

دانلود

قسمت چهل و نهم-18 بهمن ماه 1397

 

قسمت چهل و نهم-18 بهمن ماه 1397

8934.24 KB

دانلود

قسمت چهل و هشتم-11 بهمن ماه 1397

 

قسمت چهل و هشتم-11 بهمن ماه 1397

7588.84 KB

دانلود

قسمت چهل و هفتم-04 بهمن ماه 1397

 

قسمت چهل و هفتم-04 بهمن ماه 1397

7333.05 KB

دانلود

قسمت چهل و ششم-27 دی ماه 1397

 

قسمت چهل و ششم-27 دی ماه 1397

9258.62 KB

دانلود

قسمت چهل و پنجم-20 دی ماه 1397

 

قسمت چهل و پنجم-20 دی ماه 1397

8643.43 KB

دانلود

قسمت چهل و چهارم-13 دی ماه 1397

 

قسمت چهل و چهارم-13 دی ماه 1397

7606.95 KB

دانلود

قسمت چهل و سوم-6 دی ماه 1397

 

قسمت چهل و سوم-6 دی ماه 1397

7362.22 KB

دانلود

قسمت چهل و دوم-29 آذر ماه 1397

 

قسمت چهل و دوم-29 آذر ماه 1397

7894.01 KB

دانلود

قسمت چهل و یکم-22 آذر ماه 1397

 

قسمت چهل و یکم-22 آذر ماه 1397

8281.42 KB

دانلود

قسمت چهلم-15 آذر ماه 1397

 

قسمت چهلم-15 آذر ماه 1397

7815.5 KB

دانلود

قسمت سی و نهم-8 آذر ماه 1397

 

قسمت سی و نهم-8 آذر ماه 1397

9733.8 KB

دانلود

قسمت سی و هشتم-1 آذر ماه 1397

 

قسمت سی و هشتم-1 آذر ماه 1397

7648.39 KB

دانلود

قسمت سی و هفتم-24 آبان ماه 1397

 

قسمت سی و هفتم-24 آبان ماه 1397

8576.79 KB

دانلود

قسمت سی و ششم-26 مهر ماه 1397

 

قسمت سی و ششم-26 مهر ماه 1397

7717.19 KB

دانلود

قسمت سی و پنجم-19 مهر ماه 1397

 

قسمت سی و پنجم-19 مهر ماه 1397

8429.19 KB

دانلود

قسمت سی و چهارم-5 مهر ماه 1397

 

قسمت سی و چهارم-5 مهر ماه 1397

9192.64 KB

دانلود

قسمت سی و سوم-22 شهریور ماه 1397

 

قسمت سی و سوم-22 شهریور ماه 1397

7332.61 KB

دانلود

قسمت سی و دوم-15 شهریور ماه 1397

 

قسمت سی و دوم-15 شهریور ماه 1397

5797.28 KB

دانلود

قسمت سی و یکم-1 شهریور ماه 1397

 

قسمت سی و یکم-1 شهریور ماه 1397

7869.22 KB

دانلود

قسمت سی ام-25 مرداد ماه 1397

 

قسمت سی ام-25 مرداد ماه 1397

7679.03 KB

دانلود

قسمت بیست و نهم-18 مرداد ماه 1397

 

قسمت بیست و نهم-18 مرداد ماه 1397

7732.09 KB

دانلود

قسمت بیست و هشتم-11 مرداد ماه 1397

 

قسمت بیست و هشتم-11 مرداد ماه 1397

5663.53 KB

دانلود

قسمت بیست و هفتم-4 مرداد ماه 1397

 

قسمت بیست و هفتم-4 مرداد ماه 1397

6361.01 KB

دانلود

قسمت بیست و ششم-28 تیر ماه 1397

 

قسمت بیست و ششم-28 تیر ماه 1397

8245.92 KB

دانلود

قسمت بیست و پنجم-21 تیر ماه 1397

 

قسمت بیست و پنجم-21 تیر ماه 1397

5291.71 KB

دانلود

قسمت بیست و چهارم-14 تیر ماه 1397

 

قسمت بیست و چهارم-14 تیر ماه 1397

8314.97 KB

دانلود

قسمت بیست و سوم-7 تیر ماه 1397

 

قسمت بیست و سوم-7 تیر ماه 1397

9292.68 KB

دانلود

قسمت بیست و دوم-31 خرداد ماه 1397

 

قسمت بیست و دوم-31 خرداد ماه 1397

8597.34 KB

دانلود

قسمت بیست و یکم-24 خرداد ماه 1397

 

قسمت بیست و یکم-24 خرداد ماه 1397

9192.64 KB

دانلود

قسمت بیستم-17 خرداد ماه 1397

 

قسمت بیستم-17 خرداد ماه 1397

8646.93 KB

دانلود

قسمت نوزدهم-10 خرداد ماه 1397

 

قسمت نوزدهم-10 خرداد ماه 1397

8246.62 KB

دانلود

قسمت هجدهم-3 خرداد ماه 1397

 

قسمت هجدهم-3 خرداد ماه 1397

8698.37 KB

دانلود

قسمت هفدهم-27 اردیبهشت ماه 1397

 

قسمت هفدهم-27 اردیبهشت ماه 1397

7646.8 KB

دانلود

قسمت شانزدهم-20 اردیبهشت ماه 1397

 

قسمت شانزدهم-20 اردیبهشت ماه 1397

6561.28 KB

دانلود

قسمت پانزدهم-13 اردیبهشت ماه 1397

 

قسمت پانزدهم-13 اردیبهشت ماه 1397

8242.36 KB

دانلود

قسمت چهاردهم-6 اردیبهشت ماه 1397

 

قسمت چهاردهم-6 اردیبهشت ماه 1397

7700.07 KB

دانلود

قسمت سیزدهم-30 فروردین ماه 1397

 

قسمت سیزدهم-30 فروردین ماه 1397

6746.05 KB

دانلود

قسمت دوازدهم-21 فروردین ماه 1397

 

قسمت دوازدهم-21 فروردین ماه 1397

8868.47 KB

دانلود

قسمت یازدهم-24 اسفند ماه 1396

 

قسمت یازدهم-24 اسفند ماه 1396

6460.15 KB

دانلود

قسمت دهم-22 اسفند ماه 1396

 

قسمت دهم-22 اسفند ماه 1396

6994.28 KB

دانلود

قسمت نهم-17 اسفند ماه 1396

 

قسمت نهم-17 اسفند ماه 1396

7017.19 KB

دانلود

قسمت هشتم-10اسفند ماه 1396

 

قسمت هشتم-10اسفند ماه 1396

6519.1 KB

دانلود

قسمت هفتم-28 دی ماه 1396

 

قسمت هفتم-28 دی ماه 1396

7295.69 KB

دانلود

قسمت ششم-21 دی ماه 1396

 

قسمت ششم-21 دی ماه 1396

8981.02 KB

دانلود

قسمت پنجم-30 آذر ماه 1396

 

قسمت پنجم-30 آذر ماه 1396

14624.93 KB

دانلود

قسمت چهارم-23 آذر ماه 1396

 

قسمت چهارم-23 آذر ماه 1396

14651.47 KB

دانلود

قسمت سوم-16 آذر ماه 1396

 

قسمت سوم-16 آذر ماه 1396

12124.52 KB

دانلود

قسمت دوم- 9 آذر ماه 1396

 

قسمت دوم- 9 آذر ماه 1396

14685.54 KB

دانلود

قسمت اول-2 آذر ماه 1396

 

قسمت اول-2 آذر ماه 1396

10847.29 KB

دانلود

       

امکانات

تعداد بازدید: 1381 نسخه چاپی معرفی به دوستان نشانه گذاری دریافت

برای ارسال لینک صفحه، فرم زیر را تکمیل کنید.

  

برای ارسال محتوا به ایمیل فرم زیر را تکمیل کنید.

  

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه مذهبی فرهنگی راه حق می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است. پیاده سازی توسط مرکز فناوری اطلاعات کاشف