خانه بارش نورسلسله جلسات سخنرانی با عنوان «تنها راه نجات»

سلسله جلسات سخنرانی با عنوان «تنها راه نجات»

عقاید 1394/12/13

سلسله سخنرانی حجة الاسلام استاد شیخ مهدی نخاولی درباره بررسی و تاملی بر آیه تطهیر که از ایام فاطمیه 1437 با عنوان تنها راه نجات در مسجد المنتظر عج مشهد مقدس شروع شده است و تاکنون در جلسات شب های جمعه در همان مسجد ادامه دارد.

 بسم الله الرحمن الرحیم

سرفصل مباحث شب اول فاطمیه – سیزدهم اسفند 94

صورت های مختلف معرفی اهل بیت علیهم السلام در قرآن

       معرفی عام

           o  کل قرآن راجع به اهل بیت است: معرفی خود اهل بیت، دوستان اهل بیت، دشمنان اهل بیت

           o  قابل فهم برای کسی که اعتقادش به اهل بیت استوار شده

           o  آیاتی که تاویل و تفسیر آنها به اهل بیت بر می گردد

           o  این سطح از معرفی را نمی توان برای خصم اثبات کرد

                  البته  ما کافی نیستیم که بتوانیم اثبات کنیم

        معرفی اهل به صورت خاص

                 معرفی غیر مستقیم : از مجرای داستان های انبیا و اولیاء

                     o   بیان داستان ها  دو منظوره است: پیام داستان و معرفی اهل بیت

                     o   فرا زمانی بودن قران و ذکر جزئیات حوادث و داستانها

                     o   تفاوت بیان قران با کتب تاریخ، سیره ، شأن نزول و ..

                    o  نگفتن جزئیات بدون نفع و غیر ضروری لازمه تقواست

                    o   معنای سمبلیک بودن قران

                    o   قابل اثبات برای دیگران

             معرفی مستقیم: سوره کوثر، سوره انسان، سوره ضحی، سوره قدر، سوره فجر، آیه اکمال، آیه ولایت، آیه تبلیغ آیه تطهیر و ..

                   o   لزوم توانمند بودن در بیان معرفی مستقیم برای همه

                  o  در صدر آیات معرفی مستقیم: آیه تطهیر

 ارتباط عنوان تنها راه نجات و آیه تطهیر

 

سرفصل مباحث شب دوم فاطمیه – چهاردهم اسفند 94

تذکری راجع به استفاده از تکنولوژی

     خواندن قرآن و ادعیه از روی مصحف، تا حد امکان

چرایی نیامدن اسامی اهل بیت در قرآن

     بعضی پاسخ ها لوازم خطرناکی دارد

دوازده چشمه بنی اسرائیل و معرفی اهل بیت علیهم السلام

     قرآن کتاب دین و دین یعنی عقاید، اخلاق و احکام

    عصا بر سنگ زدن و چشمه ها، 12عدد، جاری شدن چه آموزه های دینی دارد؟

    آیه 60 سوره بقره و اشاراتی به حقایقی عالی 

    خلفای رسول الله: دوازده نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل

          فقط شیعه مصداق روشن وعینی دارد

زبان قرآن سمبلیک است

 

صوت هافایل ها

شب یکم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 13 اسفندماه 1394

 

شب یکم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 13 اسفندماه 1394

11586.22 KB

دانلود

شب دوم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 14 اسفندماه 1394

 

شب دوم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 14 اسفندماه 1394

13557.64 KB

دانلود

شب سوم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 15 اسفندماه 1394

 

شب سوم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 15 اسفندماه 1394

10281.64 KB

دانلود

شب چهارم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 16 اسفندماه 1394

 

شب چهارم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 16 اسفندماه 1394

8995.62 KB

دانلود

شب پنجم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 17 اسفندماه 1394

 

شب پنجم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 17 اسفندماه 1394

12730.77 KB

دانلود

شب ششم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 18 اسفندماه 1394

 

شب ششم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 18 اسفندماه 1394

12202.64 KB

دانلود

شب هفتم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 19 اسفندماه 1394

 

شب هفتم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 19 اسفندماه 1394

14372.42 KB

دانلود

شب هشتم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 20 اسفندماه 1394

 

شب هشتم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 20 اسفندماه 1394

15768.83 KB

دانلود

شب نهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 21 اسفندماه 1394

 

شب نهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 21 اسفندماه 1394

16662.64 KB

دانلود

شب دهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 22 اسفندماه 1394

 

شب دهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 22 اسفندماه 1394

15898.63 KB

دانلود

شب یازدهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 23 اسفندماه 1394

 

شب یازدهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 23 اسفندماه 1394

15860.66 KB

دانلود

شب دوازدهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 24 اسفندماه 1394

 

شب دوازدهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 24 اسفندماه 1394

18186.44 KB

دانلود

شب سیزدهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 25 اسفندماه 1394

 

شب سیزدهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 25 اسفندماه 1394

18512.85 KB

دانلود

شب چهاردهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 26 اسفندماه 1394

 

شب چهاردهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 26 اسفندماه 1394

19026.4 KB

دانلود

شب پانزدهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 27 اسفندماه 1394

 

شب پانزدهم - تنها راه نجات - فاطمیه 1437 - 27 اسفندماه 1394

19371.1 KB

دانلود

جلسه شانزدهم - تنها راه نجات - 19 فروردین ماه 1395

 

جلسه شانزدهم - تنها راه نجات - 19 فروردین ماه 1395

13349.02 KB

دانلود

جلسه هفدهم - تنها راه نجات - 26 فروردین ماه 1395

 

جلسه هفدهم - تنها راه نجات - 26 فروردین ماه 1395

15226.26 KB

دانلود

جلسه هجدهم - تنها راه نجات - 9 اردیبهشت ماه 1395

 

جلسه هجدهم - تنها راه نجات - 9 اردیبهشت ماه 1395

16101.59 KB

دانلود

جلسه نوزدهم - تنها راه نجات - 16 اردیبهشت ماه 1395

 

جلسه نوزدهم - تنها راه نجات - 16 اردیبهشت ماه 1395

11226.67 KB

دانلود

جلسه بیستم - تنها راه نجات - 23 اردیبهشت ماه 1395

 

جلسه بیستم - تنها راه نجات - 23 اردیبهشت ماه 1395

14608.02 KB

دانلود

جلسه بیست و یکم - تنها راه نجات - 30 اردیبهشت ماه 1395

 

جلسه بیست و یکم - تنها راه نجات - 30 اردیبهشت ماه 1395

12383.81 KB

دانلود

جلسه بیست و دوم - تنها راه نجات - 6 خرداد ماه 1395

 

جلسه بیست و دوم - تنها راه نجات - 6 خرداد ماه 1395

10360.27 KB

دانلود

جلسه بیست و سوم - تنها راه نجات - 13 خرداد ماه 1395

 

جلسه بیست و سوم - تنها راه نجات - 13 خرداد ماه 1395

10698.61 KB

دانلود

جلسه بیست و چهارم - تنها راه نجات - 24 تیر ماه 1395

 

جلسه بیست و چهارم - تنها راه نجات - 24 تیر ماه 1395

11833.63 KB

دانلود

جلسه بیست و پنجم - تنها راه نجات - 31 تیر ماه 1395

 

جلسه بیست و پنجم - تنها راه نجات - 31 تیر ماه 1395

15412.05 KB

دانلود

جلسه بیست و ششم - تنها راه نجات - 7 مرداد ماه 1395

 

جلسه بیست و ششم - تنها راه نجات - 7 مرداد ماه 1395

10231.61 KB

دانلود

جلسه بیست و هفتم - تنها راه نجات - 14 مرداد ماه 1395

 

جلسه بیست و هفتم - تنها راه نجات - 14 مرداد ماه 1395

11247.24 KB

دانلود

جلسه بیست و هشتم - تنها راه نجات - 21 مرداد ماه 1395

 

جلسه بیست و هشتم - تنها راه نجات - 21 مرداد ماه 1395

10536.45 KB

دانلود

جلسه بیست و نهم - تنها راه نجات - 28 مرداد ماه 1395

 

جلسه بیست و نهم - تنها راه نجات - 28 مرداد ماه 1395

10455.17 KB

دانلود

جلسه سی ام - تنها راه نجات - 4 شهریور ماه 1395

 

جلسه سی ام - تنها راه نجات - 4 شهریور ماه 1395

13453.85 KB

دانلود

جلسه سی و یکم - تنها راه نجات - 11 شهریور ماه 1395

 

جلسه سی و یکم - تنها راه نجات - 11 شهریور ماه 1395

14944.08 KB

دانلود

جلسه سی و دوم - تنها راه نجات - 18 شهریور ماه 1395

 

جلسه سی و دوم - تنها راه نجات - 18 شهریور ماه 1395

18016.58 KB

دانلود

جلسه سی و سوم - تنها راه نجات - 25 شهریور ماه 1395

 

جلسه سی و سوم - تنها راه نجات - 25 شهریور ماه 1395

17936.74 KB

دانلود

جلسه سی و چهارم - تنها راه نجات - 27 شهریور ماه 1395

 

جلسه سی و چهارم - تنها راه نجات - 27 شهریور ماه 1395

8199.62 KB

دانلود

جلسه سی و پنجم - تنها راه نجات - 31 شهریور ماه 1395

 

جلسه سی و پنجم - تنها راه نجات - 31 شهریور ماه 1395

11275.73 KB

دانلود

جلسه سی و ششم - تنها راه نجات - 01 مهرماه 1395

 

جلسه سی و ششم - تنها راه نجات - 01 مهرماه 1395

14585.76 KB

دانلود

جلسه سی و هفتم - تنها راه نجات - 07 مهرماه 1395

 

جلسه سی و هفتم - تنها راه نجات - 07 مهرماه 1395

10060.36 KB

دانلود

جلسه سی و هشتم - تنها راه نجات - 08 مهرماه 1395

 

جلسه سی و هشتم - تنها راه نجات - 08 مهرماه 1395

19158.33 KB

دانلود

جلسه سی و نهم - تنها راه نجات - 11 مهرماه 1395

 

جلسه سی و نهم - تنها راه نجات - 11 مهرماه 1395

11898.33 KB

دانلود

جلسه چهلم - تنها راه نجات - 13 مهرماه 1395

 

جلسه چهلم - تنها راه نجات - 13 مهرماه 1395

9696.07 KB

دانلود

       
اعظم خوشنویس (کاربر مهمان) 13:03 1395/05/20 برای سلامتی استاد محترم دعا می کنیم و به دعای ایشان نیازمندیم. از شما هم برای در اختیار گذاشتن فایلها سپاسگزاریم. 7 ǀ 6 ǀ پاسخ ><
       

امکانات

تعداد بازدید: 10974 نسخه چاپی معرفی به دوستان نشانه گذاری دریافت

برای ارسال لینک صفحه، فرم زیر را تکمیل کنید.

  

برای ارسال محتوا به ایمیل فرم زیر را تکمیل کنید.

  

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه مذهبی فرهنگی راه حق می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است. پیاده سازی توسط مرکز فناوری اطلاعات کاشف