خانه بارش نورامام جواد علیه السلام

امام جواد علیه السلام

امام جواد علیه السلام حیات طیبه 1393/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند براي هدايت مردم به سوي حق و براي شناخت هاديان راه حق، راه هايي قرار داده است که يکي از آنها معجزه است. اگر پيامبري باشد و يک عملي انجام ندهد که مردم بشناسندش، می شود پيامبر گمنام و پيامبر گمنام با نيامدن پيامبر تفاوتي ندارد. پس خداوند راه هايي قرار داده است که مردم به اين هدايت رو بياورند که به اصطلاح به آنها معجزه مي گويند. وقتي مي گوييم معجزه، ذهن ما به سمت عصا و کور شفا دادن و مرده زنده کردن و ضمير خواندن مي رود. در صورتي که اين ها معجزات فعلي هستند و بخشي از معجزات انبياء دربرمی گیرد. آيت خدا بودن فرد تنها به اينها نيست. معجزات فعلي، معجزاتي که از نوع محسوسات است. اينها بخشي از معجزات انبياء است.کرامات فعلي بخشي از کرامات ولي خدا و معصوم است و اين سطح پايين آيت خداست. و همه آنها نيست . مرحوم مير داماد در يکی از کتاب هايشان مي فرمايند: مردم و عوام و کساني که از لحاظ عقلي ضعيف ترند به معجزات فعلي اشتياق بيشتري نشان ميدهند. اما خواص، آنهايي که عقل شان شکوفا شده به معجزات قولي. 
ما سه نوع معجزه داريم:
 اول) معجزه فعلي (عصا انداختن، يد بيضا، مرده زنده کردن، کور شفا  دادن، خبر هايي از آينده، خبر از ضماير )
دوم) بالاتر از معجزات فعلي وجود خود معصوم است. برای درک این نوع آیت بودن، بارها شده که در کنار کسي که يک حالت خوشي دارد، يک راهي سلوک کرده مي نشيني، نمي خواهي بلند شوي. يکي از اهل معرفت مي گفت: وارد قبرستان شيخان قم شدم و دنبال قبر ميرزا جواد آقا مي گشتم  فکر کردم قبر ايشان در نجف است اما پسر آقاي قاضي گفته در قم است. بعد مي گفتند من آنقدر اشتياق داشتم به اين قضيه که تا فهميدم نزديک غروب بود وارد قبرستان شدم دنبال قبر مي گشتم. کم کم  هوا تاريک مي شد و من نمي توانستم روي سنگ ها را بخوانم. در همين حال يک کسي آمد و گفت: فلاني، دنبال قبر ميرزا جواد آقا مي گردي؟ گفتم : بله. گفت اينجاست. و نشانم داد و از در غربي  قبرستان خارج شد. همينطور که مي رفت گفتم اين آقا از کجا ميدانست من دنبال قبر ميرزا جواد آقا مي گردم، گفتم آقا شما از کجا فهميدي من دنبال قبر ميرزا جواآقا مي گردم ؟ گفت: ما مشتريان خود را خوب مي شناسيم و رفت. بعد مي گفت اين شمايل شخصيت در ذهن من بود  و بعد به خدمت آقاي طباطبا يي رسيدم و گفتم يک همچنين کسي با همچنين خصوصياتي. گفتند خود ميرزا جواد آقا بودند. 
از اين موارد که فردي وجودش جاذب باشد فراوان داريم.  حالا چه برسد به معصوم که وجودش پر برکت و عظيم است و خود وجود پيامبر (صلی الله عليه و آله) که معجزه است. کساني که پيامبر را ديده اند؛ گفته اند ما قبل و بعد پيامبر کسي را شبيه ایشان نديده ايم .
سوم) دسته ديگر معجزات قولي هستند، که محتواي شريعت آن پیامبر است. چه کسي است که اين مقدار از فرمايشات را مي گويد که دقيقا مبتني بر فطرت انسان باشد: چه کار بکنيم، چه کار نکنيم، چه قدر بخوريم، کي بخوابيم، چه بخوريم و ...
تمام حرفهاي دقيق، خبر هاي مُلکي وملکوت؛ خبر هاي از عالم غيب؛ از خدا؛ از ملائک؛ از بهشت؛ از دوزخ و برزخ؛ از مواطن مختلف؛ آن هم خبر هايي (محتوا و معجزات قولي انبياء) که جان آدم را تکان مي  دهد.
مرحم مير داماد مي فرمايند: معجزات قولي اعظم است بر معجزات فعلي .
راجع به حضرت نوح (علیه السلام) ظاهراً ايشان معجزه فعلي نداشتند. اينطور که از قرآن برمي آيد، شايد در قبل از طوفان معجزه اي رخ داده باشد. در مورد پيامبر هم همين طور بوده است.
يکي از ايرادهايي که کفار مي گرفتند همين بود که چرا پيامبر (صلی الله عليه و آله ) مثل انبياء گذشته معجزه ندارند. اين کليت بحث است.
معجزات فعلی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرع بر نبوت است و اگر هم بوده در زمان هايي خاص بوده است و در ابتداي ادعاي رسالت  نبوده است. در حالی که معجزه بايد همراه با ادعا باشد زیرا به محض اینکه گفت من رسولم بايد معجزه اش را بياورد. اگر شق القمر بوده و رد الشمس بوده، در ابتداي رسالت بعنوان اثبات حقانيت نبوده است. 
وقتي کفار مي گويند معجزه ات، شاهد صدقت کجاست؟ قرآن دو شاهد مي آورد: قل کفي بالله شهيدا بيني و بينک و من عنده علم الکتاب = يکي قرآن است 
وجود همه انبياء و اولياء معجزه است اما اين معجزه در حدي نسيت که همه متوجه آن شوند .
 اما ، ما چهار يا پنج وجود داريم که شهره خاص و عام شدند . يکي حضرت عيسي علیه السلام. حضرت مريم وقتي حالت حمل در ايشان ظاهر شد، از مسجدالاقصي کناره گيري کردند و به يک جاي دوري رفتند از شدت حيايي که داشتند و گفتند کاش مرده بودم واصلا فراموش شده بودم (  آيات 23 تا33 سوره مريم ) .
درد زايمان ایشان را گرفت و از مردم دور شد و هنگامي که درد زايمان سراغش آمد، گفت کاش مرده بودم و فراموش شده بود. ندا آمد محزون نباش و در زير تو چشمه آبي روان مي شود و اين درخت خشک هم خرما ميدهد  اگر هم کسي سراغت آمد که خواه نا خواه مي آيند، بگو من روزه صوم دارم هيچ صحبت نخواهم کرد . 
قومش آمدند مريم را ببرند. می گفتند: چقدر عمل زشت و منکري تو انجام دادي! پدرت ومادرت بد کار نبودند! چه کاري بود تو کردي؟ ولی ایشان اشاره کرد به بچه، بچه يک روزه به صحبت آمد. صحبتي که حکيمان روزگار در کنه آن ماندند و مفسرين در تفسير اين آيات مانده اند  و به بطن اين آيات که بطن تفسير قول حضرت عيسي باشد نرسيده اند و عبارتش را نمي فهمند. من پيامبر خدا هستم هر جا باشم منشاء خير و برکت هستم اولين برکتم رفع اضطراب مادرم هستم (ایشان مرجع توسل مادرش شده است). خداوند بر من سلام رسانده است امروز که به دنيا آمدم و روزي که خواهم مرد و روزي که دوباره بر انگيخته شوم بصورت حي. و ادامه داستان را خداوند بيان نکرده است. وجود ایشان معجزه است؛ معجزه اي که هر کسي مي فهمد.
حال چرا حضرت عيسي علیه السلام معجزه بود؟ کار هاي خدا حکيمانه است همينطوري که اتفاقي نشده است. چرا خدا پيامبرش را بدون پدر به دنيا آورد که وجودش از لحاظ نطفه معجزه است؟ و اين معجزه را به همه نشان داد تا کسي شک نکند؟ چه خصوصيتي در دين حضرت عيسي علیه السلام است که خدا اين طور تغليظش کرد؟ چرا وجود حضرت موسي و ابراهيم علیهما السلام اين طور نبودند؟ در حالی که حضرت ابراهيم و موسي علیهما السلام شريعتشان احکام خاص داشتند و شريعت حضرت عيسي علیه السلام حکم تازهاي ندارد و تنها مصدّق است؛ ایشان می فرمودند: آمده ام تنها آن حکم هايي که به صورت مجازات بر شما بوده است بردارم و احکام و شريعت تازه نياورده است. انجيل شامل اخلاق، عبادات، دعاها وخبردادن از آينده است. پس عمده کاري که حضرت عيسي علیه السلام انجام داد بشارت پيامبر آينده بود. زمينه سازي پيامبر بود. 
قرآن مي گويد تاريخ بشر دو دوره دارد. عصر اولين وعصر آخرين. ملاک تقسيم بندي قرآن رشد و تکامل عقلاني و پختگي فرهنگي است. تا قرن 7 بشر در ابتداي رشد عقلي بود و توان فهم معارف عميق را نداشت. از قرن 7 به بعد - که همزمان با ظهور پيامبر است- امت آخرين مي شود. در زمان امت آخرين است که زمين بوي خدا مي گيرد. 124000 پيامبر منهاي يکي براي امت اولين ويک پيامبرو 13 معصوم براي امت آخرين آمدند و نظر خدا هم بيشتر روي امت آخرين است. اينکه قبل از پيغمبر این امت، پيش قراول هايش بايد بيايند.
حضرت عيسي علیه السلام عمده فعاليتش زمينه سازي پيامبرآينده است. براي همين کتابش انجيل (يعني بشارت) است. در يکي از انجيل ها از حضرت عيسي علیه السلام مي پرسند تو ادريسي؟ مي گويد: نه. مي گويند تو ابراهيمي؟ مي گويد: نه. مي پرسند تو آن پيامبر آخر زمان هستي؟ مي گويد: نه. مي گويد من جار چي هستم. در قرآن داريم: و مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد (مبشر يعني جارچي)
غير از حضرت عيسي علیه السلام چند وجود معجزه ديگر هم در همين سطح داريم. يکي از آنها امام جواد (عليه السلام) است. امامان پيش از امام جواد (عليه السلام ) همه در سنين بالا به امامت مبعوث مي شوند اما امام جواد (عليه السلام) در سنين خردسالي به امامت می رسند تا مردم معجزه را بفهمند. وجود امام جواد (عليه السلام) معجزه است. ( 6 يا 7 سال ) خدا خواسته امامت در اين سن به ايشان برسد که ايشان در اين سن درمعرض جامعه قرار بگيرند و همه اعجازش را درک کنند و کسي نتواند از زير آن در برود .
مامون تمام مراجع تقليد آن زمان را جمع کرده بود و خواست مسئله اي سخت بپرسند تا ايشان نتوانند جواب دهند. از ايشان مي پرسد: اگر يک حاجي صيد کند چه حکمي دارد؟ يکي از مسائلي که در فقه مهم است و که مي گويند دلالت دارد بر اين که در فقه مسلط است، تشقيق مسئله و بیان شقوق آن است. يعني وجوه مسئله را بگويد، چند وجه دارد و هر وجه چه حکمي دارد. آنگاه حضرت شروع کردن به سوال کردن: اين حاجي مرد باشد يا زن؟ شب باشد يا روز؟ صيد بري يا بحري؟ و... . بعد يکي يکي جواب ها را مي دهند و بعد حضرت يک سوال مي پرسند: که اين چه حالتي است که زن بر مرد صبح حلال مي شود، ظهر حرام، بعد از ظهر حلال مي شود و باز شب حرام، نصف شب حلال مي شود و دمدماي صبح حرام؟ حضرت همه را به عجز آوردن و در اينجا سن ايشان قبل از نه سالگي است.
 خدا معجزه را در معرض همه قرار داده اند که همه بفهمند اين وجود معجزه است. ایشان تا زمان امام هشتم در معرض ديد مردم هستند و مردم مي توانند عظمت امام را بسنجند و بفهمند و امتحان کنند. اما کم کم امامت مي خواهد به پس پرده غيبت برود. بايد خدا يک برگ حجت مهم را رو کند تا هيچ کس نتواند انکار کند و اگر کسي انکار کرد عقوبت بشود و اگر غيبت 5000 سال هم طول کشيد، حقايق مثل روز روشن باشد. همانطور که قبل از وجود خاتم الانبيا ء (صلی الله عليه و آله) معجزه اي وجودي آمده است، براي خاتم الاوصيا ء (عج) هم قبل از وجود حضرت معجزه اي آمده است. وجود خود حضرت امام جواد علیه السلام هم معجزه است.بعد از امام جواد ( عليه السلام ) کم کم خدا براي غيبت زمينه سازي مي کند در حالیکه عمر ايشان کم است؛ 25 سال.
بعد، امام دهم از مردم به خاطر ظلم بني العباس فاصله دارند. بني عباس ظالم اند اما مجريان اراده خدا هستند چون غيبت مي خواهد انجام شود. اگر غیبت يک دفعه اي مي شد اثر نداشت. امام يازدهم در عسکر بودند.مردم از طریق واسطه ها ارتباط داشتند، بعد زمینه برای غیبت آماده می شود. وجود خود امام زمان عج هم معجزه است، زمانی که عمویشان می آیند بر بدن امام حسن عسکری علیه السلام نماز بخوانند، چنان عظمتی دارند این وجود 5 ساله که ایشان را کنار میزنند و همه دست و پایشان را گم می کنند و ایشان نماز می خوانند، کفن و دفن می کنند و می روند و کسی به ایشان کاری ندارد. در حالی که به خاطر وجود امام زمان امام حسن (علیه السلام ) در عسکر نگه داری می شدند. و همه می دانستند که امام زمان فرزند ایشان هستند و چون هزار روایت در این مورد داریم. آقای صافی گلپایگانی در کتاب منتخب الاثر این روایات راجع به امام زمان را جمع آوری کردند و این که مصلح مشخص است و شخصاً مهدی است. نه مهدویت که یک فردی خواهد آمد که این را بودایی ها و یهودی ها هم می گویند. یکی از مشابهات مادر حضرت مهدی(عج) و حضرت موسی(علی نبینا واله وعلیه السلام ) در این است که علائم حمل در مادر ایشان ظاهر نبود چون اگر ظاهر می شد، و می فهمیدند، سوءقصد می کردند و حضرت را می کشتند. چون دنبال حضرت بودند که قبل از تولد ایشان را بکشند. 5 سالشان شد و در جمع حاضر شدند، عمویشان را کنار میزنند و نماز می خوانند و کسی هم چیزی نمی گوید وکسانی که دنبالشان بودند می آید وسط جمع و می خواهد که ایشان را بکشد. بعد غیبت آماده سازی می شود و بعد غیبت صغری و بعد غیبت کبری. این تذکری بود راجع به وجود امام جواد(علیه السلام) که در آستانه شهادت آن حضرت هستیم.
امام رضا (علیه السلام ) میفرمایند: در فرزند من شباهتی به عیسی بن مریم است.
 
برگرفته از بیانات حجت الاسلام و المسلمین مهدی نخاولی
 

صوت ها

سیر و سلوک قرآنی - محاسبه 3-7-93

 

سیر و سلوک قرآنی - محاسبه 3-7-93

11240.11 KB

دانلود

       

امکانات

تعداد بازدید: 5309 نسخه چاپی معرفی به دوستان نشانه گذاری دریافت

برای ارسال لینک صفحه، فرم زیر را تکمیل کنید.

  

برای ارسال محتوا به ایمیل فرم زیر را تکمیل کنید.

  

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه مذهبی فرهنگی راه حق می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است. پیاده سازی توسط مرکز فناوری اطلاعات کاشف