آموزش و مدارس

معرفی آموزش و مدارس

برای تحقق اهداف معرفتی چشم انداز موسسه یکی از راهبردها آموزش است. آموزشی به وسعت تمام مخاطبین موسسه که اعضای خانواده بزرگ راه حق هستند.

وظایف:

-تاسیس مدارس برای ارائه آموزش های رسمی مدرسه ای برای کودکان و نوجوانان

-راهبری و سیاست گذاری فعالیت های کلان آموزشی موسسه

-تشکیل کارگروه های تخصصی آموزشی و پرورشی

-فراهم کردن زیرساخت های اصلی راهبری مدارس

مسئول کارگروه:

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی عسگری