گالری صوت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیست و هفتم-3 مرداد 93
مدت زمان فایل :57:48
حجم فایل :13.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیست و ششم-2 مرداد 93
مدت زمان فایل :33:50
حجم فایل :7.77 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیست و پنجم-1 مرداد 93
مدت زمان فایل :1:20:59
حجم فایل :18.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیست و چهارم-31 تیر 93
مدت زمان فایل :44:30
حجم فایل :10.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیست و سوم-30 تیر 93
مدت زمان فایل :1:11:08
حجم فایل :16.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیست و دوم-29 تیر 93
مدت زمان فایل :52:58
حجم فایل :12.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیستم و یکم-28 تیر 93
مدت زمان فایل :59:17
حجم فایل :13.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیستم-27 تیر 93
مدت زمان فایل :53:34
حجم فایل :12.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه نوزدهم-26 تیر 93
مدت زمان فایل :53:48
حجم فایل :12.3 مگا بایت