گالری صوت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه سیزدهم-26 خرداد 96
مدت زمان فایل :52:51
حجم فایل :12.1 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه دوازدهم-25 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:29:22
حجم فایل :20.5 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه یازدهم-24 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:14:41
حجم فایل :17.1 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه دهم-23 خرداد 96
مدت زمان فایل :56:54
حجم فایل :13.1 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه نهم-22 خرداد 96
مدت زمان فایل :1:10:05
حجم فایل :16.1 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه هشتم-21 خرداد 96
مدت زمان فایل :56:02
حجم فایل :12.9 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه هفتم-20 خرداد 96
مدت زمان فایل :51:24
حجم فایل :11.8 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه ششم-19 خرداد 96
مدت زمان فایل :50:28
حجم فایل :11.6 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه پنجم-18 خرداد 96
مدت زمان فایل :46:26
حجم فایل :10.7 مگا بایت