سیری در اسماء الهی - جلسه بیست و نهم

تاریخ درج: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 776 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:45:17

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- بینهایتی بمعنی فراگیری فقط در اسماء ذاتی خداوند متعال جاری است چون مقابلی ندارند
- اما در اسماء فعل خداوند مثل هادی، کرانه اش تا محیط اسم مقابل آن یعنی مضلّ امتداد دارد
- اسماء فعل نیز از آنجهت که ظهورات بینهایت دارند، بینهایتند
- آنچه از خداوند در ذهن می آوریم، مخلوق ماست نه خالق ما
- در زندگی باید همت اصلی را روی حیات قلب گذاشت تا حیات ذهن
- خداوند از اینجهت که بینهایت است و کرانه ندارد و از طرفی بسیط است و جزء ندارد، قابل شناخت ذهنی نیست
- اگر روزه چشم قلب ما را نگشود، عیب از روزه داری ماست
- هر بینهایتی خدا نیست، بلکه خداوند متعال کسی است که در همه جهات بینهایت است
- اعمال خیر ما هم من الله است و هم من عندالله، اما اعمال شرّ ما فقط من الله است ولی من عندالله نیست
- امام علیه السلام صرفاً یک جسم نیست، بلکه جسم امام، جلوه ای از حقیقت نوریه ایشان است
- البته جسم امام نیز، خواص خاص خودش را دارد
- روایتی در باب خواص جسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و هشتم

تاریخ درج: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 601 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 00:51:52

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

-اکثر مفاهیم، ذو مراتب و لایه لایه اند
- ذو مراتب بودن مفاهیم، ریشه در ذومراتب بودن عالم اسماء الهی دارد
- شرمندگی و امید به عفو در روزهایی پایانی ماه مبارک رمضان
- خداوند رئوف، ناز همه زشتان عالمَ را خریده است
- افراد به اندازه مراتب ولایت شان، لا خوف علیهم و لا هم یحزنون
- خوف از مقام پروردگار، واجب اخلاقی و از مصادیق هدایت است
- خوف از بدی کردار و سخط و عذاب الهی ممدوح است و با خوف از از مقام متفاوت است
- آنکه خداوند را با قلبش مشاهده می کند از همه اعمال خوبش هم بیزار می شود

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و هفتم

تاریخ درج: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 568 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:26:50

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- آیات هبوط حضرت آدم علیه السلام؛ از متشابه ترین متشابهات قرآن
- اصل اولی در آمدن هدایت پیامبران، آمدنِ به سهولت است
- یکی از احتمالات دوران فَترت؛ خالی بودن زمین از پیامبران بنی اسرائیلی
- امتحان سخت بنی اسرائیل با آمدن پیامبر از غیر خودشان
- احتمال دیگر در دوران فترت؛ خالی بودن زمین از هر پیامبری
- طبق محکمات قرآن در دوران فترت، حجت ها و هدایتگران همواره بوده اند
- عظمت روحی حضرت عبدالمطّلب در برخورد با ابرهه حکایت از وصایت ایشان دارد
- نباید اشتغال به همسر و فرزندان، قلب را از یاد خدا مشغول کند
- البته همسران نباید از وظایف واجب خود غافل شوند
- گرایش های خونی و خانوادگی برای افراد مذهبی، زمینه ابتلاء بسیار سنگینی است
- آنکه حقیقت وحدانیت خداوند وارد قلبش شد و اغیار از آن رخت بر بستند، از عذاب -که ریشه در اغیار دارد- در امان می شود
- مصونیت از عذاب بواسطه توحید، دارای مراتب است
- نفی خوف و حزن از اولیای الهی و مومنین نیز، دارای مراتب است
- قلب امام، معدن توحید است و ارتباط قلبی با امام راه توحید را باز می کند

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و ششم

تاریخ درج: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 619 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:18:53

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- این حجت های الهی هستند که ما را به سمت خداوند هدایت می کنند، نه صرفاً متون دینی
- حقیقت قرآن در قلب امام است و همان حقیقت است که دستگیری می کند
- از حیث تشریع و دلالت، قرآن ثقل اکبر است، اما از حیث تکوین و ولایت، عترت ثقل اکبر است
- غایب کردن امام از جانب خداوند برای جلوگیری از قتل، قبل از رسیدن حقیقت به مردم است نه پس از بلاغ.
- عدم جواز تقیه، بهنگام ضربه خوردن به اصل دین
- مسلمانی که در تصمیماتش به قرآن کاری نداشته باشد، قرآن را پشت سر انداخته است
- اگر حامل علم نباشد، بساط عمومی علم برچیده می شود
- بساط علم به تمامه برچیده نمی شود، چون علم شرح آیات وجود است
- میزان ظرفیت انسان ها به اندازه طهارت آن هاست
- سستی کوفیان در یاری امیرالمومنین علیه السلام، زبان معاویه را در خدایی بودن جنگش باز کرد
- حکایت غربت امیرالمومنین علیه السلام در میان اصحاب

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و پنجم

تاریخ درج: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 636 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:13

بسم الله الرحمن الرحیم

 آنچه در این جلسه می شنویم:

- امام مثل کعبه است که ما باید دنبالش برویم
- برای زیارت و بهره مندی از اقیانوس امام باید ظرفمان را گسترش بدهیم
- دائم الالتجا بودن به خداوند؛ تنها راه رهایی از سقوط
- اسرار تاخیر جواب سوال از نبأ عظیم:
یک) گسترش ظرفیت ها
دو) ذکر نعماتی که زحمت ما را در سیر الی الله کم می کند
سه) نعمات دنیایی؛ مقدمه برای بهره گیری از نعمت ولایت
- کسیکه شکر نعمت ولایت را کند، قطعا با ولیَّش محشور می شود
- در دسترس نبودن نعمات بزرگ، اقتضای  رحمت واسعه خداوند است

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و چهارم

تاریخ درج: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 566 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:13:38

بسم الله الرحمن الرحیم

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

شب عمر ساز - جلسه بیست و سوم

تاریخ درج: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 568 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:12:44

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:

- قَدَر و تقدیر بر خلاف قضا که فرا زمانی است، زمانی و تدریجی است
- خلقت همواره یا تقدیر، همراه است
- علاوه بر اعمال ما که سرنوشت ما را می سازند، اراده و دعای ما در شب قدر نیز در تقدیراتمان اثرگذار است
- طهارت؛ مهم ترین شرط سفر به ملکوت
- دلی که آلوده به کینه هاست، وارد بهشت نمی شود
- سطح اول طهارت؛ رعایت واجبات و محرمات
- سطح دوم طهارت؛ دقت در درست انجام دادن کمی و کیفی واجبات
- قدم های توبه واقعی
- سطح سوم طهارت؛ صافی کردن نیت انجام کارها
- مراقب تسویلات نفس باشیم!
- بهشت را به بهانه می دهند، اما درجات را فقط به بها می دهند
- مومن یک نیت دارد و آنهم خداست
- سطح چهارم طهارت؛ پاکی از غیر خدا
- راه طهارت از غیر خدا
- ما توهم بودن داریم
- با کم کردن توجه استقلالی به اشیاء، غیر خدا را از قلبمان بیرون کنیم

فایده غیبت امام زمان علیه السلام - جلسه بیست و دوم

تاریخ درج: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 469 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:26:39

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:
- آنچه بر عهده خداوند است؛ فرستادن هدایتگران( چه پیامبر و چه مبلّغ) به مراکز اجتماعی
- دو شیوه دعوت هادیان؛ دعوت آشکار و پنهان
- دعوت پنهان انبیاء گاهی برای کافرات باعث توهم سابقه کفر ایشان می شده
- شیوه های تبلیغ حقیقت در دوره های دعوت پنهان
- محروم ماندن برخی افراد از تعالیم انبیا بدلیل انزوای درونی یا بیرونی
- اگر قابلیت باشد، حقیقت به افراد به هر شکلی می رسد
- عهد الست؛ اولین اتمام حجت
- خداوند از طریق فطرت الهی، توحیدش را شبانه روز عرضه می کند
- عجله در امر ظهور موجب هلاکت و بی توجهی به ظهور موجب قساوت قلب می شود

شب عمر ساز - جلسه بیست و یکم

تاریخ درج: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 569 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:27:32

🔷آنچه در این جلسه می شنویم:
▪️ تقدیر در شبهای قدر، مربوط به همه موجودات است نه فقط انسان ها
▪️ قضا؛ رقم خوردن امور کلی و غیر قابل تغییر است  و قَدَر؛ رقم خوردن جزئیات امور است که تغییر پذیر است
▪️ شرافت شب قدر با طلوع پیامبر و نزول قرآن به اوج رسید
▪️ مرجع ضمیر در آیه " انا انزلناه فی لیلة القدر"
▪️ الفاظ قرآن مثل عبارات بشری نیست و ریشه در معانی ذهنی ندارد.
▪️قرآن؛ تجلّی خود خداوند است
▪️ در تجلّی، با نزول یک حقیقت، اتصال با منبع اعلایش قطع نمی‌شود
▪️چگونگی فرا زمانی بودن امور زمانی مانند شب قدر
▪️حلّ مسأله مقارن نبودن شب بعثت و شب قدر
▪️وجود رابطه میان نزول کل تقدیرات و نزول کل قرآن
▪️ برای رسیدن به اوج مقام خلیفةاللهی باید کل قرآن در وجود انسان پیاده و انسان قرآن ناطق شود
▪️ قدم اول کمال؛ معرفت به آنچه هستیم
▪️ قدم دوم؛ معرفت به آنچه باید باشیم
‌‌▪️ قدم سوم؛ راه عبور از هست ها به بایدها
▪️زیانکارترین؛ خرابکاری که می پندارد اصلاحگر است