گالری صوت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 14
مدت زمان فایل :00:52:29
حجم فایل :12 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 13
مدت زمان فایل :00:47:46
حجم فایل :10.9 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12
مدت زمان فایل :1:29:38
حجم فایل :20.5 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر- جلسه هجدهم-4 بهمن 97
مدت زمان فایل :1:18:00
حجم فایل :18.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه هفدهم- 27 دی 97
مدت زمان فایل :1:04:00
حجم فایل :14.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه شانزدهم- 13 دی 97
مدت زمان فایل :55:01
حجم فایل :12.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه پانزدهم- 6 دی 97
مدت زمان فایل :1:04:38
حجم فایل :14.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه چهاردهم- 29 آذر 97
مدت زمان فایل :1:09:04
حجم فایل :15.9 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه سیزدهم- 22 آذر 97
مدت زمان فایل :1:09:15
حجم فایل :15.9 مگا بایت