جلسه سیر و سلوک قرآنی

جلسات سیر و سلوک قرآنی از سال 87 با نگرش پاسخ گویی به نیاز  شناخت چگونگی حرکت و رسیدن به هدف های والای تکامل انسانی با سیر منظم، قدم به قدم و برگرفته از معارف عالی قرآن و اهل بیت علیهم السلام با بیان دانشمند فرزانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی نخاولی تشکیل شده است

این جلسات با بیان مقدماتی عرفان عملی و مقدمات بحث و هم چنین سیر بحث (در قالب یکصد منزل) شروع شده است و پس از بیان منازل بیداری (یقظه) و توبه، اکنون درمنزل محاسبه می باشد.

در سیر مباحث درهر منزل، ابتدا مفاهیم و اصطلاحات بیان می شود، سپس ضرورت بحث تبیین می گردد و هدف از موضوع مورد بحث، آیات و روایات، آثار و فواید، آفات و در نهایت چگونگی آن ذکر می شود.

(مثلا در موضوع محاسبه فهرست بحث به این صورت می باشد: معنای محاسبه و هویت و حقیقت آن، ضرورت محاسبه، هدف از محاسبه، آیات و روایات در بحث محاسبه، آثار و فواید محاسبه، آفات محاسبه و چگونگی محاسبه درست و دقیق)